Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
22.8.2016
Řízení peněžních prostředků Pojem řízení peněžních prostředků je spojen s širokou oblastí podnikových financí a zahrnuje inkasování peněžních prostředků, nakládání s nimi a jejich použití. Představuje posouzení tržní likvidity, peněžních toků a investičních příležitostí. Řízení peněžních prostředk...
s
slovník
21.8.2016
Pojem Service Level Agreement (SLA) nemá vžitý český ekvivalent, ale lze jej přeložit jako dohoda o úrovni poskytovaných služeb. Dohoda o úrovni poskytovaných služeb představuje formalizovaný popis služby, kterou poskytuje dodavatel zákazníkovi. Jsou v ní definovány zejména klíčové parametry jako ro...
s
slovník
19.7.2016
Dluhopis je dluhový cenný papír, který vyjadřuje dlužnický závazek emitenta vůči majiteli cenného papíru. Obvykle je nabízen za fixní úrok (kupon) po pevně stanovené období a s pevnou zpětně získatelnou částkou (par). Obligace je dluhový cenný papír, jedná se o dlouhodobý dluhopis emitovaný firmou,...
s
slovník
19.7.2016
Semi-variabilní náklady (smíšené náklady) mají jak fixní, tak i variabilní složku. Fixní (strukturální) náklady jsou vynaloženy na účetní období a v rámci určitého objemu výkonů nejsou ovlivněny změnami v rozsahu aktivit (výkonů). Variabilní náklady se mění v závislosti na objemu aktivit (výkonů)....
s
slovník
20.6.2016
Jedná se o vztah mezi fixními a celkovými náklady podniku. Čím vyšší je podíl fixních nákladů na celkových nákladech, tím větší výhodu podnik realizuje při zvyšování objemu produkce. Naopak, pokud objem prodeje klesá, podnik s vysokým podílem fixních nákladů na celkových nákladech bude mít závažněj...
s
slovník
20.6.2016
Oddělení treasury se angažuje ve finančním řízení podniku s hlavním cílem optimalizovat likviditu firmy a zmírňovat finanční rizika. To zahrnuje inkasa a platby částek a zajištění zdrojů financování a plánování investičních aktivit. Ve větších firmách může agenda tohoto oddělení zahrnovat i obchodov...
1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám