Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
22.8.2016
Řízení peněžních prostředků Pojem řízení peněžních prostředků je spojen s širokou oblastí podnikových financí a zahrnuje inkasování peněžních prostředků, nakládání s nimi a jejich použití. Představuje posouzení tržní likvidity, peněžních toků a investičních příležitostí. Řízení peněžních prostředk...
s
slovník
21.3.2016
Rozpočtování s nulovým základem je metoda sestavování rozpočtu, která vyžaduje, aby každá složka nákladů byla stanovena, jako kdyby se aktivita, ke které se rozpočet vztahuje, prováděla poprvé. Pokud příslušná aktivita není schválena, její náklady se nerozpočtují. Jde tedy o myšlenkový postup při p...
s
slovník
19.1.2016
Rozvrhová základna (vztahová veličina nákladů) je faktor, který způsobuje změnu v nákladech určité aktivity. S jednou aktivitou může souviset více vztahových veličin. Controlleři by měli neustále sledovat, jak se zvyšujícími se nároky např. vedoucích pracovníků nebo zákazníků na určité aktivity (na...
s
slovník
21.9.2015
Pro podporu rozhodování mohou být náklady a výnosy členěny podle toho, zda jsou relevantní pro konkrétní rozhodnutí. Relevantní náklady a výnosy jsou budoucí náklady a výnosy, které se budou měnit na základě konkrétního rozhodnutí, zatímco irelevantní náklady a výnosy jsou ty náklady a výnosy, které...
s
slovník
19.5.2015
Rozpočet je kvantitativní výkaz na stanovené časové období, který zahrnuje plánované výnosy, náklady, aktiva, závazky a peněžní toky. Může být stanoven pro celý podnik nebo pro rozpočtové středisko, což je část podniku, která je samostatně řízena a pro kterou je sestavován rozpočet. Rozpočet podpo...
s
slovník
13.2.2015
Nejistota je neschopnost předpovídat výsledky aktivit vzhledem k nedostatku informací o požadovaných vztazích mezi vstupy a výstupy nebo o prostředí, ve kterém aktivity probíhají. Riziko je potom stav, ve kterém známe možné výsledky činnosti i jejich pravděpodobnosti, jinak řečeno stav, ve kterém e...
1  2  >  
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám