Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
29.11.2015
Výnos do splatnosti dluhopisu nebo jiného cenného papíru s pevným úročením je vnitřní výnosové procento, které získá investor, jenž dnes koupí dluhopis za tržní cenu a bude jej držet až do doby jeho splatnosti, a to za předpokladu, že všechny kupónové platby a splátka jmenovité (nominální) hodnoty p...
s
slovník
19.9.2014
Vnitřní kontrolní systém je souborem kontrolních postupů. Zahrnuje všechny politiky a postupy přijaté managementem účetní jednotky, které mají napomáhat k dosažení stanovaných cílů a pravidelně a účinně podporovat podnikatelský proces včetně dodržování interních politik, ochrany aktiv, prevence a od...
s
slovník
17.3.2014
Vnitropodniková cena (předací cena) je oceněním, v němž se výkony předávají mezi různými útvary v podniku. Míra, v jaké vnitropodniková cena pokrývá náklady a přispívá k vnitropodnikovému zisku, závisí na podnikové politice. Je mnoho typů podnikových cen, které mohou společnosti použít při předáván...
s
slovník
31.10.2013
Náklady, které se mění v závislosti na objemu aktivit (výkonů). Variabilní náklady jsou doplňkem fixních nákladů. Příklady výrobních variabilních nákladů zahrnují například přímou práci, přímý materiál a energii pro pohon strojů. U těchto nákladů se předpokládá, že se mění v přímé relaci k určitém...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám