Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
19.1.2016
Bostonská matice je graf, který byl vytvořen Brucem Hendersonem v roce 1968. Jejím cílem je pomoci podnikům s analýzou jejich strategických podnikatelských jednotek nebo produktových řad. To společnosti umožňuje efektivní alokaci zdrojů, a slouží tak jako analytický nástroj pro marketing značky, pro...
s
slovník
11.1.2015
Zjišťování informací ke stanovení úkolů a srovnatelných hodnot, na základě kterých se měří relativní výkonnost (zejména v oblastech nedostatečné výkonnosti). V důsledku přijetí nejlepších zkušeností se očekává zlepšení výkonnosti. Jde o analytický nástroj srovnávání vlastní formy s konkurentem v od...
s
slovník
21.8.2014
Bod zvratu je stupněm aktivity, kdy nevzniká zisk ani ztráta. Teprve v tomto okamžiku tedy firma začíná tvořit zisk. Pře dosažením bodu zvratu jsou veškeré jednotkové marže (krycí příspěvky) produktů pohlceny fixními náklady. Teprve od bodu zvratu začínají kumulované tržby převyšovat kumulované nákl...
s
slovník
18.6.2014
Jedná se o souhrnný set reformních opatření, jehož cílem je zlepšit stávající regulaci, dohledová pravidla a způsob řízení rizik v souvislosti s podnikáním v oboru bankovnictví. První verzi opatření Basel III vydal Basilejský výbor pro bankovní dohled na sklonku roku 2009 s tím, že ponechal bankám t...
s
slovník
2.7.2013
Balanced Scorecard (BSC) dává do vzájemných souvislostí měřící kritéria a nástroje, která byla dříve využívána většinou odděleně. Navíc oproti tradičním systémům výkaznictví, zaměřeným pouze na finanční ukazatele, bere Balanced Scorecard při hodnocení výsledků v úvahu také nefinanční kategorie. Kla...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám