Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
18.5.2016
Hlavní podnikový rozpočet je rozpočtem, v jehož rámci se integrují všechny dílčí rozpočty. Obvykle zahrnuje rozpočtovou výsledovku, rozpočtovou rozvahu a rozpočet peněžních toků. Tyto i další podpůrné dílčí rozpočty se využívají v následujícím období při řízení činnosti podniku.   Master Budget ...
s
slovník
21.3.2016
Hrubá zisková marže (jinak označované jako výsledek z prodeje) jsou výnosy z prodeje snížené o náklady prodaných výkonů vyjádřené buď jako absolutní hodnota nebo jako procento z prodejních cen (výnosová rentabilita). Relativní vyjádření se spočítá jako absolutní výše hrubé ziskové marže vztažené k v...
s
slovník
16.2.2016
Systematické interdisciplinární ověřování faktorů ovlivňujících náklady výrobku nebo služby, s cílem dosáhnout maximální hospodárnosti při dodržení požadovaných standardů kvality a spolehlivosti. Cílem je zjistit a eliminovat všechny náklady, které nejsou nutné pro hodnotu nebo funkci produktu či s...
s
slovník
21.4.2015
Hospodárnost je získávání zdrojů příslušné kvality a kvantity za minimální cenu. Jedná se o výchozí kriterium racionality při vynakládání ekonomických zdrojů. Prosazuje se dvěma základními cestami, resp. jejich kombinací: Úspornost (absolutní úspora) – té se dosahuje tak, že žádoucí výkony podni...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám