Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
18.12.2015
Jsou to náklady, které mohou být ovlivněny tím, komu jsou rozpočtovány. Jsou to tedy náklady, za které nese vedoucí pracovník organizační jednotky přímou zodpovědnost, protože je může ovlivňovat samostatně, na základě vlastní vůle. Patří sem zejména ty náklady nákladového střediska, které mu lze při...
s
slovník
27.3.2014
Pro efektivní měření nákladů a výkonnosti musí být náklady a výnosy přiřazovány těm jednotlivcům, kteří jsou zodpovědní za jejich vznik. Systém, který tento princip respektuje je znám jako odpovědnostního účetnictví a umožňuje, aby byla odpovědnost za finanční výsledky a výstupy přidělena konkrétním...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám