Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
20.6.2016
Jedná se o vztah mezi fixními a celkovými náklady podniku. Čím vyšší je podíl fixních nákladů na celkových nákladech, tím větší výhodu podnik realizuje při zvyšování objemu produkce. Naopak, pokud objem prodeje klesá, podnik s vysokým podílem fixních nákladů na celkových nákladech bude mít závažněj...
s
slovník
20.7.2015
Efektivní úroková míra se používá k porovnání různých nominálních úrokových měr s různou frekvencí připisování úroků. Vypočítá se, jako by připisování úroků probíhalo ročně.  ...
s
slovník
9.7.2013
Efektivnost znamená využití zdrojů takovým způsobem, že výstup aktivity dosáhne požadovaného výsledku. Je to schopnost podniku zhodnotit zdroje vložené do podnikání. Cílem manažerského účetnictví a controllingu je – kromě měření celkové efektivnosti – zkoumat také dílčí faktory jejího zvyšování. Ty...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám