Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
19.2.2019
Durace je významný ukazatel, který se používá při řízení úrokového rizika. Představuje průměrnou dobu, za kterou investor získá veškeré budoucí příjmy z dluhopisu. Je konstruován jako vážený průměr jednotlivých období, kde vahami jsou současné hodnoty budoucích příjmů příslušných jednotlivým obdobím...
s
slovník
19.7.2016
Dluhopis je dluhový cenný papír, který vyjadřuje dlužnický závazek emitenta vůči majiteli cenného papíru. Obvykle je nabízen za fixní úrok (kupon) po pevně stanovené období a s pevnou zpětně získatelnou částkou (par). Obligace je dluhový cenný papír, jedná se o dlouhodobý dluhopis emitovaný firmou,...
s
slovník
20.4.2015
Dividenda je označením pro prostředky vyplácené emitentem (akciovou společností) do rukou akcionáře. Jde o částku vyplácenou akcionářům ze zisku nebo z fondů určených k rozdělení. Dividendy se vyplácejí zpravidla v podobě peněžních prostředků, ale jsou přípustné i tzv. prémiové dividendy, které se v...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám