Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
20.1.2015
Časově nespecifikované a často nekvantifikované prohlášení vymezující tendence, jaké bude organizace sledovat ve vztahu k zainteresovaným skupinám. Úkolem je harmonizovat externí zájmy na existenci podniku s interně sledovanými cíli, aby bylo dosaženo souladu mezi vnějším a vnitřním prostředím a tím...
s
slovník
18.12.2014
Jde o aktiva, která jsou k dispozici pro provádění každodenních činností v podniku. Vyjadřují se jako přebytek oběžných aktiv nad běžnými (neúročenými) závazky. Rozdíl obou složek vyjadřuje trvalou vázanost oběžného majetku, který – pokud nebude redukován rozsah činnosti – nelze používat k úhradě zá...
s
slovník
19.2.2014
Projekty představují podnikatelské záměry s definovaným začátkem a koncem, které vyžadují na strategické i operativní úrovni samostatný controllingový systém. Projektový controlling zahrnuje plánování, řízení a kontrolu dosažených výstupů, nákladů a časového harmonogramu projektu. Controller v kont...
s
slovník
10.2.2014
Primární náklady jsou náklady, které jsou při účtování nákladových druhů přiřazeny přímo na vrub nákladového střediska, tj. v okamžiku obdržení účetního dokladu. Tyto náklady nemusí být alokovány podle žádného klíče na další střediska. Jsou to například náklady vynaložené na přímý materiál, přímé mz...
s
slovník
10.2.2014
Přírůstkové (marginální, hraniční) náklady jsou náklady poslední vyrobené jednotky. Je to část nákladů výkonu, která nebude vynaložena, pokud se výkon nevytvoří, nebo o kterou by se náklady zvýšily, pokud by se vyrobila jednotka výkonu navíc.   Marginal Costs Marginal costs are the costs of the l...
s
slovník
4.2.2014
Přímé náklady jsou ty náklady, které lze výlučně přiřadit a změřit ve vztahu ke konkrétnímu předmětu kalkulace. Není tedy potřeba žádné přeúčtování těchto nákladů. Nákladovým objektem mohou být produkty, služby, zakázky, projekty, střediska, divize, apod. Čím více nákladů může být přiřazeno přímo p...
1  2  >  
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám