Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
21.8.2016
Pojem Service Level Agreement (SLA) nemá vžitý český ekvivalent, ale lze jej přeložit jako dohoda o úrovni poskytovaných služeb. Dohoda o úrovni poskytovaných služeb představuje formalizovaný popis služby, kterou poskytuje dodavatel zákazníkovi. Jsou v ní definovány zejména klíčové parametry jako ro...
s
slovník
19.7.2016
Semi-variabilní náklady (smíšené náklady) mají jak fixní, tak i variabilní složku. Fixní (strukturální) náklady jsou vynaloženy na účetní období a v rámci určitého objemu výkonů nejsou ovlivněny změnami v rozsahu aktivit (výkonů). Variabilní náklady se mění v závislosti na objemu aktivit (výkonů)....
s
slovník
18.4.2016
Jedná se o firmu manažerského účetnictví, ve které je důraz kladen na informace, jež se vztahují k externím faktorům společnosti, jakožto i na naturální informace a vnitřně generované informace. Tradiční metody a nástroje manažerského účetnictví se modifikují a rozšiřují, aby podporovaly strategick...
s
slovník
20.7.2015
Středisko je útvarem či oblastí, jimž je možné přiřadit náklady a/nebo výnosy. Protože ve většině dnešních firem není možné, aby byly řízeny centrálně, dochází prostřednictvím vytvoření odpovědnostních středisek k jejich decentralizaci. Odpovědnostní středisko je jednotka v rámci společnosti, jejíž ...
s
slovník
22.6.2015
Strategie je postup včetně specifikace požadovaných zdrojů za účelem dosažení konkrétního cíle. Strategické plánování se zaměřuje na odhalení existujících a nových potenciálů úspěchu podniku, resp. strategické podnikatelské jednotky. Cílem je nalézt odpověď na otázku, zda se v podniku dělají správn...
s
slovník
1.4.2014
Strategická podnikatelská jednotka je organizační a ekonomická jednotka podniku vytvářená v rámci větších organizací a odpovědná za plánování, vývoj, výrobu a marketing svých výrobků a služeb. V rámci strategické podnikatelské jednotky jsou sdruženy co možná nejvíce homogenní oblasti aktivit, které ...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám