Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
20.6.2016
Oddělení treasury se angažuje ve finančním řízení podniku s hlavním cílem optimalizovat likviditu firmy a zmírňovat finanční rizika. To zahrnuje inkasa a platby částek a zajištění zdrojů financování a plánování investičních aktivit. Ve větších firmách může agenda tohoto oddělení zahrnovat i obchodov...
s
slovník
1.4.2014
Treasurer je zodpovědný za finanční řízení podniku jako celku. Je partnerem vlastníků podniku, který spolurozhoduje o konkrétních způsobech střednědobého a dlouhodobého financování podniku (emise dluhopisů a akcií, kapitálové vklady apod.). Dále je zodpovědný zejména za: řízení finanční stability...
s
slovník
18.2.2014
Absolutní tržní podíl je zpravidla měřen jako podíl tržeb podniku nebo určitého produktu na obratu relevantního trhu za určité vymezené období. Pokud například tržby podniku tvoří třetinu celkových tržeb v rámci odvětví, je jeho absolutní tržní podíl 33%. Relativní tržní podíl pak poměřuje tržby po...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám