Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
20.5.2014
Měnové (jinak také kurzové) riziko je možnost vzniku ztrát a zisků vyplývajících z budoucích změn měnových kurzů. Při měnovém riziku rozlišujeme několik typů expozice. Společnost má transakční devizovou expozici, kdykoliv má nasmlouvány budoucí peněžní toky (současné pohledávky nebo závazky) u nich...
s
slovník
5.5.2014
Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS) jsou vytvářeny s cílem sjednotit jazyk ekonomického a finančního světa tak, aby byly výkazy společností srozumitelné všem subjektům napříč různými státy. Jejich vznik je důsledkem rostoucí koncentrace mezinárodního kapitálu a globalizace. Zvláštní ...
s
slovník
30.9.2013
Manažer je člen podniku, který zpravidla řídí jiné osoby. Pojem manažer se neváže na určitou úroveň v hierarchii podniku. Management je řízení komplexních sociálních systémů a znamená, že jsou jak při rozhodování, tak při skutečné realizaci komplexně vzaty v úvahu vzájemné vztahy mezi lidmi a věcmi...
s
slovník
30.9.2013
Manažerské účetnictví je systémem účetních informací, které využívají pro řízení podnikatelských procesů pracovníci na různých stupních podnikového vedení. Autorizovaný institut manažerských účetních (CIMA) definuje manažerské účetnictví jako aplikaci principů účetnictví a finančního managementu za...
s
slovník
23.7.2013
Manažerský informační systém je systém, který poskytuje informace potřebné k účinnému a efektivnímu řízení organizace. Manažerský informační systém by měl poskytovat manažerům na všech úrovních řízení pro jejich rozhodování včasné a aktuální informace v grafické, tabulkové nebo textové formě. Systém...
s
slovník
8.7.2013
Metoda standardních nákladů a výnosů je metodou nákladového účetnictví, ve které se veškeré vstupní a výstupní veličiny s vazbou na výkon zúčtovávají podle standardizovaných vazeb. Standard je objektivní měřítko použitých zdrojů za stanovených podmínek. Standard se stanovuje buď podle reálně dosaži...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám