Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
21.9.2015
Náklady ušlé příležitosti (náklady obětované příležitosti, oportunitní náklady, alternativní náklady) vyjadřují hodnotu obětované příležitosti, pokud je jedné variantě dána přednost před jinou. Oportunitní náklady vyjadřují potenciální ušlý přínos z nejlepší odmítnuté varianty jednání. Někdy je nut...
s
slovník
20.3.2015
Nominální úroková míra je procentní sazba, která je účtována (a z pohledu druhé strany placena) za zápůjčku peněz. Bývá vyjádřena jako procentní podíl úroku k jistině na roční bázi. Vypočte se tedy tak, že se hodnota ročního úroku vydělí hodnotou jistiny (např. pokud věřitel požaduje po dlužníkovi 1...
s
slovník
19.11.2014
Náklady, které souvisejí spíše s časovým obdobím než s vytvořenými výrobky a službami. Jsou náklady, které reprezentují vynaložení zdrojů nezahrnuté do ocenění zásob, a proto jsou považovány za náklady v tom období, ve kterém vznikly. Nevýrobní náklady (např. administrativní náklady, prodejní nákla...
s
slovník
2.10.2014
Náklady výkonu jsou celkové náklady na dokončené výkony vynaložené v souvislosti s vytvořením výkonu. Jsou to ty náklady, které se vztahují k nakoupenému zboží nebo vyrobeným výkonům, které jsou určeny pro další prodej. Ve výrobním podniku jsou to náklady, které účetní přiřazuje výrobku, a které js...
s
slovník
12.3.2014
Nákladové účetnictví je součástí systému manažerského účetnictví. Jeho hlavním cílem je dát podklady pro řízení reprodukčního procesu v podmínkách, kdy o jeho základních parametrech již bylo v zásadě rozhodnuto (operativní řízení v bezprostřední návaznosti na řízení taktické). Mimo působnost náklado...
s
slovník
1.8.2013
Nepřímé náklady nemohou být výlučně přiřazeny s konkrétním předmětem kalkulace. Jsou doplňkem přímých nákladů. Někdy jsou však objektivně přímé náklady považovány za nepřímé, protože jejich sledování jako přímých by nebylo efektivní. Pokud jsou tyto náklady víceméně zanedbatelné, výhody z přesnější ...
1  2  >  
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám