Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
23.11.2015
Controlling je široce koncipovanou metodou řízení, která soustřeďuje svou pozornost do dvou relativně samostatných oblastí: jednak samotného procesu řízení (plánování a kontroly) a jednak jeho informační podpory. Controlling je chápán jako metoda, jejímž smyslem je zvýšit účinnost systému řízení per...
s
slovník
20.2.2015
Cíl je budoucí stav, o jehož dosažení usilujeme a který je popsán z hlediska obsahu, času a rozsahu. Jedná se de facto o jednoznačně specifikovaný výsledek, kterého má být dosaženo. Cílově orientované uvažování je jedním z předpokladů účinného controllingu či účinného využití nástrojů manažerského ú...
s
slovník
12.4.2013
Controller je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kategorií (aktiv a závazků, nákladů, výnosů, zisku, příjmů a výdajů), dále zvolit podrobnost jejich členění. Controller je rovnocenným partnerem řídicích ...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám