Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
17.10.2014
Likvidita je schopnost podniku dostát svým okamžitým závazkům (de facto jde o okamžitou solventnost; solventnost je však posuzována z dlouhodobého hlediska). Likviditou se také rozumí poměr, v jakém jsou aktiva držena ve formě peněžních prostředků nebo jim podobných aktiv. Vyjadřuje se některou mo...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám