Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
18.5.2016
Účetnictví je někdy považováno za jazyk financí. Potom můžeme finanční reporting prohlásit za nástroj komunikace finančních informací, které mohou být podkladem k investičním, úvěrovým dalším podnikatelským rozhodnutím. Tato komunikace zahrnuje prezentaci finančních výkazů, což jsou souhrnné výstupy...
s
slovník
21.4.2014
Finanční deriváty jsou finanční nástroje, které odvozují svou hodnotu z ceny nebo míry podkladového primárního nástroje. Tímto podkladovým nástrojem mohou být akcie, dluhopisy, komodity, úrokové sazby, měnové kurzy, ukazatele odvozené z burzy a další nástroje. Běžně používané derivátové kontrakty j...
s
slovník
19.1.2014
Náklady, které jsou vynaloženy na účetní období a které v rámci určitého objemu výkonů nejsou ovlivněny změnami v rozsahu aktivit (výkonů). Fixní náklady jsou doplňkem variabilních nákladů. Fixní náklady vznikají za účelem zachování schopnosti podniku vyrábět a prodávat. Jsou vymezeny strukturou p...
s
slovník
19.9.2013
Klasifikace a zaznamenávání peněžních transakcí jednotky v souladu se zavedenými koncepty, principy, účetními standardy a právními požadavky. Dále jejich prezentace prostřednictvím výkazů zisků a ztrát, rozvahy, výkazu peněžních toků, a to během a na konci účetního období. Jeho cílem je zobrazit po...
s
slovník
19.9.2013
Jakákoliv smlouva, kterou zároveň vzniká finanční aktivum jednoho podniku a finanční závazek nebo kapitálový nástroj jiného podniku. Finanční nástroje zahrnují primární finanční nástroje jako obligace, pohledávky, závazky, akcie a finanční deriváty, které odvozují svojí hodnotu z ceny nebo míry podk...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám