Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
18.4.2016
Klouzavá předpověď je průběžně aktualizovaná předpověď, v níž je vždy po vyhodnocení skutečných výsledků přidáno další rozpočtové období, a odhady pro následující období jsou po zjištění skutečných výsledků aktualizovány. Klouzavý rozpočet je rozpočet, který je průběžně aktualizován přidáním dalšíh...
s
slovník
16.2.2016
Kaizen je japonský výraz pro kontinuální zlepšení výkonnosti podniku ve všech směrech a na všech úrovních. Slovo „kaizen“ je složeno ze dvou znaků kanji: „kai“ = měnit a „zen“ = dobrá kvalita. Tento přístup podporuje motivaci pracovníků a jejich identifikaci s pracovními činnostmi tím, že jim nabí...
s
slovník
19.8.2015
Krycí příspěvek (příspěvková marže) je definován jako přebytek výnosů nad náklady, které lze těmto výnosům jednoznačně přidělit. Zřejmě nejvyužívanější podobou krycího příspěvku je přebytek výnosů nad variabilními náklady. Ten ukazuje, kolik přispívá jednotlivý výrobek, zboží apod. ke krytí fixních...
s
slovník
13.2.2015
Kvalita je prakticky vykládána jako určitá nepodřadnost či nadřazenost něčeho. Kvalita je vnímána jako podmíněný a poněkud subjektivní atribut a může být chápána různými lidmi rozdílně. Spotřebitelé se mohou zaměřit na specifikaci kvality produktu či služby ve smyslu s konkurenčními produkty či služ...
s
slovník
18.12.2014
Jedná se o roční úrok placený z dluhopisů, který je vyjádřený jako procento z nominální hodnoty dluhopisu. Například dluhopis o jmenovité hodnotě $1,000 s kupónem 6% přináší každoročně $60. Pojem „kupón“ vznikl tak, že některé dluhopisy opravdu fyzicky mají kupón, přičemž držitelé dluhopisů obdrží...
s
slovník
15.12.2014
Kalkulace variabilních nákladů je jednou z podob kalkulace, ve které se jednotlivým produktům a službám přiřazují pouze variabilní náklady. Pouze variabilní náklady jsou tedy považovány za náklady produktu. Veškeré fixní náklady jsou pak považovány za náklady období a musí být uhrazeny z celkové mar...
1  2  3  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám