Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
20.1.2015
Znalosti, které mohou být použity pro vytváření hodnoty. Intelektuální kapitál zahrnuje: lidské zdroje – kolektivní schopnosti, zkušenosti a znalosti zaměstnanců; intelektuální aktiva – znalosti, které jsou definovány a kodifikovány jako počítačové programy nebo datové sbírky; intelektuální maj...
s
slovník
27.10.2014
Neschopnost dlužníka platit své závazky ve lhůtách splatnosti. Insolvencí se rozumí také neschopnost společnosti, sdružení nebo jednotlivce dostát plně svým závazkům po prodeji veškerých aktiv příslušné jednotky. Vyjadřuje se obvykle jako poměr mezi oběžným majetkem a neúročenými závazky. Význam p...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám