Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
23.11.2015
Úroveň ekonomické účinnosti je výsledkem souměření vynaložených nákladů s dosaženým ekonomickým prospěchem. Její elementární formou je porovnání nákladů vynaložených v souvislosti s prodanými výkony s výnosy z prodeje těchto výkonů. V tomto případě lze tedy ekonomickou účinnost kvantifikovat pomocí ...
s
slovník
20.3.2015
Úrokové riziko je vymezeno jako riziko ztráty z titulu nepříznivého dopadu náhlé změny spotové bezrizikové výnosové křivky určité měny. Jedná se o dopad na reálnou hodnotu aktiv (zpravidla pohledávek) a závazků společnosti. Obecně jde tedy o možnost vzniku ztrát a zisků vyplývajících z budoucích změ...
s
slovník
11.9.2014

Úroková sazba je procentní sazba, která je účtována (a z pohledu druhé strany placena) za zápůjčku peněz. Bývá vyjádřena jako procentní podíl úroku k jistině na roční bázi. 

s
slovník
21.8.2014
Úvěrové (jinak také kreditní) riziko je možnost, že nastanou ztráty, vyplývající z neschopnosti druhé strany plnit platební podmínky, ke kterým se zavázala ve smluvním vztahu. Ztráta, kterou podnik utrpí, může být buďto částečná nebo úplná. Kreditní riziko typicky pramení zejména z následujících př...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám