Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
20.6.2016
Jedná se o vztah mezi fixními a celkovými náklady podniku. Čím vyšší je podíl fixních nákladů na celkových nákladech, tím větší výhodu podnik realizuje při zvyšování objemu produkce. Naopak, pokud objem prodeje klesá, podnik s vysokým podílem fixních nákladů na celkových nákladech bude mít závažněj...
s
slovník
20.6.2016
Oddělení treasury se angažuje ve finančním řízení podniku s hlavním cílem optimalizovat likviditu firmy a zmírňovat finanční rizika. To zahrnuje inkasa a platby částek a zajištění zdrojů financování a plánování investičních aktivit. Ve větších firmách může agenda tohoto oddělení zahrnovat i obchodov...
s
slovník
18.5.2016
Účetnictví je někdy považováno za jazyk financí. Potom můžeme finanční reporting prohlásit za nástroj komunikace finančních informací, které mohou být podkladem k investičním, úvěrovým dalším podnikatelským rozhodnutím. Tato komunikace zahrnuje prezentaci finančních výkazů, což jsou souhrnné výstupy...
s
slovník
18.5.2016
Hlavní podnikový rozpočet je rozpočtem, v jehož rámci se integrují všechny dílčí rozpočty. Obvykle zahrnuje rozpočtovou výsledovku, rozpočtovou rozvahu a rozpočet peněžních toků. Tyto i další podpůrné dílčí rozpočty se využívají v následujícím období při řízení činnosti podniku.   Master Budget ...
s
slovník
18.4.2016
Jedná se o firmu manažerského účetnictví, ve které je důraz kladen na informace, jež se vztahují k externím faktorům společnosti, jakožto i na naturální informace a vnitřně generované informace. Tradiční metody a nástroje manažerského účetnictví se modifikují a rozšiřují, aby podporovaly strategick...
s
slovník
18.4.2016
Klouzavá předpověď je průběžně aktualizovaná předpověď, v níž je vždy po vyhodnocení skutečných výsledků přidáno další rozpočtové období, a odhady pro následující období jsou po zjištění skutečných výsledků aktualizovány. Klouzavý rozpočet je rozpočet, který je průběžně aktualizován přidáním dalšíh...
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám