Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
18.5.2016
Účetnictví je někdy považováno za jazyk financí. Potom můžeme finanční reporting prohlásit za nástroj komunikace finančních informací, které mohou být podkladem k investičním, úvěrovým dalším podnikatelským rozhodnutím. Tato komunikace zahrnuje prezentaci finančních výkazů, což jsou souhrnné výstupy...
s
slovník
18.5.2016
Hlavní podnikový rozpočet je rozpočtem, v jehož rámci se integrují všechny dílčí rozpočty. Obvykle zahrnuje rozpočtovou výsledovku, rozpočtovou rozvahu a rozpočet peněžních toků. Tyto i další podpůrné dílčí rozpočty se využívají v následujícím období při řízení činnosti podniku.   Master Budget ...
s
slovník
18.4.2016
Jedná se o firmu manažerského účetnictví, ve které je důraz kladen na informace, jež se vztahují k externím faktorům společnosti, jakožto i na naturální informace a vnitřně generované informace. Tradiční metody a nástroje manažerského účetnictví se modifikují a rozšiřují, aby podporovaly strategick...
s
slovník
18.4.2016
Klouzavá předpověď je průběžně aktualizovaná předpověď, v níž je vždy po vyhodnocení skutečných výsledků přidáno další rozpočtové období, a odhady pro následující období jsou po zjištění skutečných výsledků aktualizovány. Klouzavý rozpočet je rozpočet, který je průběžně aktualizován přidáním dalšíh...
s
slovník
21.3.2016
Hrubá zisková marže (jinak označované jako výsledek z prodeje) jsou výnosy z prodeje snížené o náklady prodaných výkonů vyjádřené buď jako absolutní hodnota nebo jako procento z prodejních cen (výnosová rentabilita). Relativní vyjádření se spočítá jako absolutní výše hrubé ziskové marže vztažené k v...
s
slovník
21.3.2016
Rozpočtování s nulovým základem je metoda sestavování rozpočtu, která vyžaduje, aby každá složka nákladů byla stanovena, jako kdyby se aktivita, ke které se rozpočet vztahuje, prováděla poprvé. Pokud příslušná aktivita není schválena, její náklady se nerozpočtují. Jde tedy o myšlenkový postup při p...
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám