Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
11.1.2015
Zjišťování informací ke stanovení úkolů a srovnatelných hodnot, na základě kterých se měří relativní výkonnost (zejména v oblastech nedostatečné výkonnosti). V důsledku přijetí nejlepších zkušeností se očekává zlepšení výkonnosti. Jde o analytický nástroj srovnávání vlastní formy s konkurentem v od...
s
slovník
11.1.2015
Alokace je přiřazení příslušné položky nákladů jednotlivým objektům. Tímto objektem může být podnikový výkon či útvar, ale i činnost, aktivita, investiční projekt, zákazník, jakékoliv manažerské rozhodnutí, ale také kombinace těchto pohledů (např. produkt prodávaný určité skupině zákazníků v určitém...
s
slovník
18.12.2014
Jde o aktiva, která jsou k dispozici pro provádění každodenních činností v podniku. Vyjadřují se jako přebytek oběžných aktiv nad běžnými (neúročenými) závazky. Rozdíl obou složek vyjadřuje trvalou vázanost oběžného majetku, který – pokud nebude redukován rozsah činnosti – nelze používat k úhradě zá...
s
slovník
18.12.2014
Jedná se o roční úrok placený z dluhopisů, který je vyjádřený jako procento z nominální hodnoty dluhopisu. Například dluhopis o jmenovité hodnotě $1,000 s kupónem 6% přináší každoročně $60. Pojem „kupón“ vznikl tak, že některé dluhopisy opravdu fyzicky mají kupón, přičemž držitelé dluhopisů obdrží...
s
slovník
15.12.2014
Kalkulace variabilních nákladů je jednou z podob kalkulace, ve které se jednotlivým produktům a službám přiřazují pouze variabilní náklady. Pouze variabilní náklady jsou tedy považovány za náklady produktu. Veškeré fixní náklady jsou pak považovány za náklady období a musí být uhrazeny z celkové mar...
s
slovník
15.12.2014
Kalkulační náklady jsou položky, které přímo neodpovídají žádnému konkrétnímu nákladovému druhu z finančního účetnictví, nejsou tradičními „skutečnými“ náklady. Jedná se často o náklady obětované či ušlé příležitosti (oportunitní náklady), tedy o náklady vzniklé z titulu ušlé příležitosti k získání ...
<<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám