Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
19.11.2014
Náklady, které souvisejí spíše s časovým obdobím než s vytvořenými výrobky a službami. Jsou náklady, které reprezentují vynaložení zdrojů nezahrnuté do ocenění zásob, a proto jsou považovány za náklady v tom období, ve kterém vznikly. Nevýrobní náklady (např. administrativní náklady, prodejní nákla...
s
slovník
14.11.2014
Kalkulace úplných nákladů je jednou z podob kalkulace, ve které se přiřazují všechny náklady podniku jednotlivým produktům a službám. Úplné náklady zahrnují buď všechny náklady, které vznikly při výrobě produktu nebo provedení služby – tzv. úplné výrobní náklady – nebo všechny náklady, které vznikly...
s
slovník
27.10.2014
Neschopnost dlužníka platit své závazky ve lhůtách splatnosti. Insolvencí se rozumí také neschopnost společnosti, sdružení nebo jednotlivce dostát plně svým závazkům po prodeji veškerých aktiv příslušné jednotky. Vyjadřuje se obvykle jako poměr mezi oběžným majetkem a neúročenými závazky. Význam p...
s
slovník
17.10.2014
Likvidita je schopnost podniku dostát svým okamžitým závazkům (de facto jde o okamžitou solventnost; solventnost je však posuzována z dlouhodobého hlediska). Likviditou se také rozumí poměr, v jakém jsou aktiva držena ve formě peněžních prostředků nebo jim podobných aktiv. Vyjadřuje se některou mo...
s
slovník
17.10.2014
Jedná se o propojení dílčích subsystémů, zejména pak dílčích plánů. Realizuje se prostřednictvím nařízení, osobních a útvarových iniciativ nebo běžného plánovacího procesu. Abychom mohli hovořit o koordinovaném systému plánování, musíme zvládnout jeho koordinaci v časovém, vertikálním, horizontálním...
s
slovník
2.10.2014
Náklady výkonu jsou celkové náklady na dokončené výkony vynaložené v souvislosti s vytvořením výkonu. Jsou to ty náklady, které se vztahují k nakoupenému zboží nebo vyrobeným výkonům, které jsou určeny pro další prodej. Ve výrobním podniku jsou to náklady, které účetní přiřazuje výrobku, a které js...
<<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám