Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
18.12.2015
Jsou to náklady, které mohou být ovlivněny tím, komu jsou rozpočtovány. Jsou to tedy náklady, za které nese vedoucí pracovník organizační jednotky přímou zodpovědnost, protože je může ovlivňovat samostatně, na základě vlastní vůle. Patří sem zejména ty náklady nákladového střediska, které mu lze při...
s
slovník
18.12.2015
„Just-in-time“ je systém, který má za cíl poskytovat výrobky a součástky na základě požadavky zákazníka nebo dalšího výrobního stupně a nikoliv vyrábět na sklad. Just-in-time je „tažený“ systém, který reflektuje poptávku, na rozdíl od „tlačeného“ systému, ve kterém zásoby slouží jako pojistky pro v...
s
slovník
29.11.2015
Výnos do splatnosti dluhopisu nebo jiného cenného papíru s pevným úročením je vnitřní výnosové procento, které získá investor, jenž dnes koupí dluhopis za tržní cenu a bude jej držet až do doby jeho splatnosti, a to za předpokladu, že všechny kupónové platby a splátka jmenovité (nominální) hodnoty p...
s
slovník
23.11.2015
Úroveň ekonomické účinnosti je výsledkem souměření vynaložených nákladů s dosaženým ekonomickým prospěchem. Její elementární formou je porovnání nákladů vynaložených v souvislosti s prodanými výkony s výnosy z prodeje těchto výkonů. V tomto případě lze tedy ekonomickou účinnost kvantifikovat pomocí ...
s
slovník
23.11.2015
Controlling je široce koncipovanou metodou řízení, která soustřeďuje svou pozornost do dvou relativně samostatných oblastí: jednak samotného procesu řízení (plánování a kontroly) a jednak jeho informační podpory. Controlling je chápán jako metoda, jejímž smyslem je zvýšit účinnost systému řízení per...
s
slovník
21.10.2015
Bude-li majetek nahrazen za vyšší cenu, než byla původní pořizovací cena, nemá podnik ve chvíli, kdy odepíše pouze pořizovací cenu možnost znovu pořídit výkonový potenciál, který zařízení původně mělo. Proto musí být v ekonomickém uvažování uplatněna jako základna odpisů reprodukční pořizovací cena ...
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám