Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
29.11.2015
Výnos do splatnosti dluhopisu nebo jiného cenného papíru s pevným úročením je vnitřní výnosové procento, které získá investor, jenž dnes koupí dluhopis za tržní cenu a bude jej držet až do doby jeho splatnosti, a to za předpokladu, že všechny kupónové platby a splátka jmenovité (nominální) hodnoty p...
s
slovník
23.11.2015
Úroveň ekonomické účinnosti je výsledkem souměření vynaložených nákladů s dosaženým ekonomickým prospěchem. Její elementární formou je porovnání nákladů vynaložených v souvislosti s prodanými výkony s výnosy z prodeje těchto výkonů. V tomto případě lze tedy ekonomickou účinnost kvantifikovat pomocí ...
s
slovník
23.11.2015
Controlling je široce koncipovanou metodou řízení, která soustřeďuje svou pozornost do dvou relativně samostatných oblastí: jednak samotného procesu řízení (plánování a kontroly) a jednak jeho informační podpory. Controlling je chápán jako metoda, jejímž smyslem je zvýšit účinnost systému řízení per...
s
slovník
21.10.2015
Bude-li majetek nahrazen za vyšší cenu, než byla původní pořizovací cena, nemá podnik ve chvíli, kdy odepíše pouze pořizovací cenu možnost znovu pořídit výkonový potenciál, který zařízení původně mělo. Proto musí být v ekonomickém uvažování uplatněna jako základna odpisů reprodukční pořizovací cena ...
s
slovník
21.10.2015
Analýza vlivů prodejních cen a produktové skladby na budoucí zisk v případě změn fixních a variabilních nákladů. Výchozím momentem řešení těchto úloh, od kterého se odvíjí celá řada dalších závěrů a rozhodnutí, je kvantifikace a analýza tzv. bodu zvratu – objemu prodaných výkonů, při kterém dosažen...
s
slovník
21.9.2015
Pro podporu rozhodování mohou být náklady a výnosy členěny podle toho, zda jsou relevantní pro konkrétní rozhodnutí. Relevantní náklady a výnosy jsou budoucí náklady a výnosy, které se budou měnit na základě konkrétního rozhodnutí, zatímco irelevantní náklady a výnosy jsou ty náklady a výnosy, které...
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám