Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
21.3.2016
Hrubá zisková marže (jinak označované jako výsledek z prodeje) jsou výnosy z prodeje snížené o náklady prodaných výkonů vyjádřené buď jako absolutní hodnota nebo jako procento z prodejních cen (výnosová rentabilita). Relativní vyjádření se spočítá jako absolutní výše hrubé ziskové marže vztažené k v...
s
slovník
21.3.2016
Rozpočtování s nulovým základem je metoda sestavování rozpočtu, která vyžaduje, aby každá složka nákladů byla stanovena, jako kdyby se aktivita, ke které se rozpočet vztahuje, prováděla poprvé. Pokud příslušná aktivita není schválena, její náklady se nerozpočtují. Jde tedy o myšlenkový postup při p...
s
slovník
16.2.2016
Systematické interdisciplinární ověřování faktorů ovlivňujících náklady výrobku nebo služby, s cílem dosáhnout maximální hospodárnosti při dodržení požadovaných standardů kvality a spolehlivosti. Cílem je zjistit a eliminovat všechny náklady, které nejsou nutné pro hodnotu nebo funkci produktu či s...
s
slovník
16.2.2016
Kaizen je japonský výraz pro kontinuální zlepšení výkonnosti podniku ve všech směrech a na všech úrovních. Slovo „kaizen“ je složeno ze dvou znaků kanji: „kai“ = měnit a „zen“ = dobrá kvalita. Tento přístup podporuje motivaci pracovníků a jejich identifikaci s pracovními činnostmi tím, že jim nabí...
s
slovník
19.1.2016
Rozvrhová základna (vztahová veličina nákladů) je faktor, který způsobuje změnu v nákladech určité aktivity. S jednou aktivitou může souviset více vztahových veličin. Controlleři by měli neustále sledovat, jak se zvyšujícími se nároky např. vedoucích pracovníků nebo zákazníků na určité aktivity (na...
s
slovník
19.1.2016
Bostonská matice je graf, který byl vytvořen Brucem Hendersonem v roce 1968. Jejím cílem je pomoci podnikům s analýzou jejich strategických podnikatelských jednotek nebo produktových řad. To společnosti umožňuje efektivní alokaci zdrojů, a slouží tak jako analytický nástroj pro marketing značky, pro...
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám