Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
21.10.2015
Analýza vlivů prodejních cen a produktové skladby na budoucí zisk v případě změn fixních a variabilních nákladů. Výchozím momentem řešení těchto úloh, od kterého se odvíjí celá řada dalších závěrů a rozhodnutí, je kvantifikace a analýza tzv. bodu zvratu – objemu prodaných výkonů, při kterém dosažen...
s
slovník
21.9.2015
Pro podporu rozhodování mohou být náklady a výnosy členěny podle toho, zda jsou relevantní pro konkrétní rozhodnutí. Relevantní náklady a výnosy jsou budoucí náklady a výnosy, které se budou měnit na základě konkrétního rozhodnutí, zatímco irelevantní náklady a výnosy jsou ty náklady a výnosy, které...
s
slovník
21.9.2015
Náklady ušlé příležitosti (náklady obětované příležitosti, oportunitní náklady, alternativní náklady) vyjadřují hodnotu obětované příležitosti, pokud je jedné variantě dána přednost před jinou. Oportunitní náklady vyjadřují potenciální ušlý přínos z nejlepší odmítnuté varianty jednání. Někdy je nut...
s
slovník
19.8.2015
Analýza odchylek, jinak řečeno porovnání plánovaných a skutečných hodnot, je porovnání skutečných údajů a výstupů s plánovanými hodnotami (tedy s tím, „jak by to mělo být“). Jde o hodnocení výkonnosti prostřednictvím odchylek, jejichž včasné vykazování by mělo být pro management základem pro přijetí...
s
slovník
19.8.2015
Krycí příspěvek (příspěvková marže) je definován jako přebytek výnosů nad náklady, které lze těmto výnosům jednoznačně přidělit. Zřejmě nejvyužívanější podobou krycího příspěvku je přebytek výnosů nad variabilními náklady. Ten ukazuje, kolik přispívá jednotlivý výrobek, zboží apod. ke krytí fixních...
s
slovník
20.7.2015
Středisko je útvarem či oblastí, jimž je možné přiřadit náklady a/nebo výnosy. Protože ve většině dnešních firem není možné, aby byly řízeny centrálně, dochází prostřednictvím vytvoření odpovědnostních středisek k jejich decentralizaci. Odpovědnostní středisko je jednotka v rámci společnosti, jejíž ...
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám