Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
20.7.2015
Efektivní úroková míra se používá k porovnání různých nominálních úrokových měr s různou frekvencí připisování úroků. Vypočítá se, jako by připisování úroků probíhalo ročně.  ...
s
slovník
22.6.2015
Strategie je postup včetně specifikace požadovaných zdrojů za účelem dosažení konkrétního cíle. Strategické plánování se zaměřuje na odhalení existujících a nových potenciálů úspěchu podniku, resp. strategické podnikatelské jednotky. Cílem je nalézt odpověď na otázku, zda se v podniku dělají správn...
s
slovník
22.6.2015
akcie Akcie je majetkový cenný papír, který potvrzuje podíl jejího držitele (akcionáře) na základním kapitálu akciové společnosti. Podíl na akciové společnosti je dán nominální nebo jmenovitou hodnotou akcie, která je neměnná. Akcionáře zajímá především tržní hodnota akcie, která se naopak v čase m...
s
slovník
19.5.2015
Rozpočet je kvantitativní výkaz na stanovené časové období, který zahrnuje plánované výnosy, náklady, aktiva, závazky a peněžní toky. Může být stanoven pro celý podnik nebo pro rozpočtové středisko, což je část podniku, která je samostatně řízena a pro kterou je sestavován rozpočet. Rozpočet podpo...
s
slovník
20.4.2015
Dividenda je označením pro prostředky vyplácené emitentem (akciovou společností) do rukou akcionáře. Jde o částku vyplácenou akcionářům ze zisku nebo z fondů určených k rozdělení. Dividendy se vyplácejí zpravidla v podobě peněžních prostředků, ale jsou přípustné i tzv. prémiové dividendy, které se v...
s
slovník
20.3.2015
Nominální úroková míra je procentní sazba, která je účtována (a z pohledu druhé strany placena) za zápůjčku peněz. Bývá vyjádřena jako procentní podíl úroku k jistině na roční bázi. Vypočte se tedy tak, že se hodnota ročního úroku vydělí hodnotou jistiny (např. pokud věřitel požaduje po dlužníkovi 1...
<<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám