Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
20.3.2015
Úrokové riziko je vymezeno jako riziko ztráty z titulu nepříznivého dopadu náhlé změny spotové bezrizikové výnosové křivky určité měny. Jedná se o dopad na reálnou hodnotu aktiv (zpravidla pohledávek) a závazků společnosti. Obecně jde tedy o možnost vzniku ztrát a zisků vyplývajících z budoucích změ...
s
slovník
20.2.2015
Cíl je budoucí stav, o jehož dosažení usilujeme a který je popsán z hlediska obsahu, času a rozsahu. Jedná se de facto o jednoznačně specifikovaný výsledek, kterého má být dosaženo. Cílově orientované uvažování je jedním z předpokladů účinného controllingu či účinného využití nástrojů manažerského ú...
s
slovník
13.2.2015
Nejistota je neschopnost předpovídat výsledky aktivit vzhledem k nedostatku informací o požadovaných vztazích mezi vstupy a výstupy nebo o prostředí, ve kterém aktivity probíhají. Riziko je potom stav, ve kterém známe možné výsledky činnosti i jejich pravděpodobnosti, jinak řečeno stav, ve kterém e...
s
slovník
13.2.2015
Kvalita je prakticky vykládána jako určitá nepodřadnost či nadřazenost něčeho. Kvalita je vnímána jako podmíněný a poněkud subjektivní atribut a může být chápána různými lidmi rozdílně. Spotřebitelé se mohou zaměřit na specifikaci kvality produktu či služby ve smyslu s konkurenčními produkty či služ...
s
slovník
20.1.2015
Znalosti, které mohou být použity pro vytváření hodnoty. Intelektuální kapitál zahrnuje: lidské zdroje – kolektivní schopnosti, zkušenosti a znalosti zaměstnanců; intelektuální aktiva – znalosti, které jsou definovány a kodifikovány jako počítačové programy nebo datové sbírky; intelektuální maj...
s
slovník
20.1.2015
Časově nespecifikované a často nekvantifikované prohlášení vymezující tendence, jaké bude organizace sledovat ve vztahu k zainteresovaným skupinám. Úkolem je harmonizovat externí zájmy na existenci podniku s interně sledovanými cíli, aby bylo dosaženo souladu mezi vnějším a vnitřním prostředím a tím...
<<  <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám