slovník

Slovník controllingu Vám poskytuje jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.

1 2 >