slovník

Krátkodobé závazky

Current liabilities - There are short-term liabilities with maturities or settlement dates up to one year.

Current liabilities

There are short-term liabilities with maturities or settlement dates up to one year. Examples are short-term bank loans, short-term provisions, notes payable, accounts payable, and any accrued liabilities if paid within the next 12 months.

With respect to measurement, current liabilities are normally disclosed at the amount that would be required to settle the obligation at the end of the period. Since their maturities are below one year, the values are close to market values and no discounting is necessary.

Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky zahrnují závazky se splatností nebo datem vypořádání do jednoho roku. Příkladem jsou krátkodobé bankovní úvěry, dluhopisy, krátkodobé závazky z obchodních vztahů, resp. veškeré závazky, pokud budou uhrazeny během následujících 12 měsíců.

Pokud jde o oceňování, krátkodobé závazky se obvykle vykazují v částce, která by byla potřebná k vypořádání závazku na konci období. Vzhledem k tomu, že jejich splatnost je kratší než jeden rok, hodnoty se blíží tržním hodnotám a není nutné je diskontovat.

 

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...