slovník

Kalkulace variabilních nákladů

Kalkulace variabilních nákladů je jednou z podob kalkulace, ve které se jednotlivým produktům a službám přiřazují pouze variabilní náklady. Pouze variabilní náklady jsou tedy považovány za náklady produktu. Veškeré fixní náklady jsou pak považovány za náklady období a musí být uhrazeny z celkové marže. Proto je kalkulace variabilních nákladů někdy nazývána také jako tzv. příspěvková kalkulace.

Významný přínos tohoto přístupu spočívá zejména v rozpoznání vztahu nákladů k objemu výkonů a při řešení rozhodovacích úloh. Tento přístup umožňuje posouzení přínosu jednotlivých výkonů k výsledkům podniku.

 

Variable Costing

Variable costing is the form of costing in which only variable costs incurred are charged to the individual product or service. Only variable costs are then considered as product costs. All fixed costs are then considered as period costs and are written off in full against the aggregate contribution. That is why variable costing is also known as marginal costing.

Special value of variable costing is in recognizing cost behaviour and hence assisting in decision making. This approach enables assessment of the contribution of individual product or service to business results.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...