slovník

Kaizen - proces nepřetržitého zlepšování

Kaizen je japonský výraz pro kontinuální zlepšení výkonnosti podniku ve všech směrech a na všech úrovních.

Slovo „kaizen“ je složeno ze dvou znaků kanji: „kai“ = měnit a „zen“ = dobrá kvalita.

Tento přístup podporuje motivaci pracovníků a jejich identifikaci s pracovními činnostmi tím, že jim nabízí možnost podílet se na utváření procesů. Pracovníci pravidelně analyzují zavedené pracovní procesy
a vypracovávají možnosti zlepšení pro zjištěná slabá místa. Realizaci návrhů provádějí zpravidla opět sami pracovníci.

 

Kaizen – Continuous Improvement

Kaizen is a Japanese term for continuous improvement in all aspects of a company’s performance,
at every level.

The word “kaizen” is made up from two kanji-signs: “kai” = to change and “zen” = goodness.

This approach acknowledges the importance of people, since it promotes the motivation of the employees and their identification with the tasks they are performing. It brings them the opportunity to participate in the development of processes. The employees analyse the work processes already in place and work out possible improvements where weaknesses have been exposed. The proposed solutions are mostly implemented again by the employees themselves.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...