slovník

Kalkulační náklady

Kalkulační náklady jsou položky, které přímo neodpovídají žádnému konkrétnímu nákladovému druhu z finančního účetnictví, nejsou tradičními „skutečnými“ náklady. Jedná se často o náklady obětované či ušlé příležitosti (oportunitní náklady), tedy o náklady vzniklé z titulu ušlé příležitosti k získání výnosů nebo úroků

Nejznámějšími příklady jsou:

 • kalkulační odpisy,
 • kalkulační úroky,
 • kalkulační nájemné.

 

Imputed/Notional Costs

Imputed costs are elements which do not directly correspond to any type of expense found in financial accounting, either because they are accrued from financial accounting or because they involve no direct expense. They are not conventional “actual” costs. They are often opportunity costs, i. e. costs arising from missed opportunities to earn income or interest.

The best-known are:

 • imputed depreciation,
 • imputed interest,
 • imputed rent.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...