článek

Změny ve zdaňování služeb přímo souvisejících s vývozem

Od 1. března se mění výklad u služeb souvisejících s vývozem. Zatímco dosud platilo, že jsou tyto služby pro všechny osvobozeny od DPH, bude se od března osvobození vztahovat jen na přímé poskytovatele.

Změna vyplývá z judikatury Evropského soudního dvora, který na sklonku léta v případě L.Č. řešil, zda je možné osvobodit přepravní službu, která se sice týká vývozu, ale je poskytnuta přepravní firmou pro spedici, která ji následně bude fakturovat vývozci. A zatímco zaběhlá praxe i v České republice umožňovala osvobodit přepravu jak mezi přepravcem a speditérem, tak i mezi speditérem a vývozcem, Evropský soudní dvůr byl názoru, že osvobodit lze jen přepravu přímo související s vývozem, tedy jen tu mezi speditérem a vývozcem. U subdodavatelsky poskytnuté přepravy mezi přepravcem a speditérem rozhodl soud, že má být zdaněna.

Protože subdodavatelé-přepravci, kteří hned po rozhodnutí soudu začali uplatňovat DPH, tak sice činili v duchu rozhodnutí soudu, nicméně proti ustálenému výkladu daňové správy, vydalo 2. ledna Generální finanční ředitelství Informaci, v níž uvádí, že z hlediska jednotného postupu při aplikaci DPH v dané věci bude s účinností od 1. března 2018 uplatňován výklad, že pro osvobození přepravy musí existovat smluvní vztah mezi poskytovatelem služby a vývozcem.

  • Příklad: Vývozce A si najme spediční firmu, aby mu zajistila přepravu zboží a celní vyřízení dodávky z ČR do Švýcarska. Spediční firma nemá dostatek vlastních kamionů, a proto si přepravu zboží z ČR do Švýcarska objedná u přepravce XY. Od 1. března musí přepravce, plátce DPH, vyfakturovat spediční firmě přepravu s DPH. Spediční firma bude vývozci i nadále fakturovat svoje služby osvobozeně od DPH, protože jsou poskytovány přímo vývozci. Na rozdíl od vývozu se v případě přepravy související s dovozem výklad nemění. Pokud je přeprava součástí daně při dovozu = dovozce zahrne přepravu do základu daně vykázaného na ř. 7 nebo 8 daňového přiznání, lze i nadále osvobodit subdodavatelsky poskytnutou přepravu. Důvodem je článek 144 evropské směrnice, který toto umožňuje.
  • Příklad: Dovozce B si najme spediční firmu, aby mu zajistila přepravu zboží a celní vyřízení dodávky ze Švýcarska do ČR. Spediční firma nemá dostatek vlastních kamionů, a proto si přepravu zboží ze Švýcarska do ČR objedná u přepravce XY. I po 1. březnu bude přepravce XY, plátce DPH, fakturovat spediční firmě přepravu osvobozeně od DPH, stejně jako spediční firma bude dovozci  fakturovat svoje služby osvobozeně od DPH. Dovozce zahrne fakturu od spediční firmy spolu s hodnotou zboží podléhajícímu základní sazbě do základu daně na ř. 7 daňového přiznání.

 

Autor: Petr Vondraš, Manažer daňového oddělení Moore Stephens

Další zprávy z této kategorie