článek

Zelená budoucnost přinese mnoho změn

Evropská komise představila soubor opatření, kterými chce dosáhnout ambiciózních cílů směřujících k uhlíkové neutralitě. Mezi klíčová opatření patří rozšíření systému emisních povolenek na silniční či lodní dopravu a vytápění budov. To ve svém důsledku povede ke zdražování přepravy, které se promítne do koncových cen výrobků. Navíc se i zdraží dálkové vytápění budov, které je v České republice, díky husté síti tepláren, značně rozšířené.

 

K růstu cen povedou i další návrhy. Například zavedení uhlíkového cla zdraží dovoz do Evropské unie a utlumí mezinárodní obchod. Bude tak mít stejné důsledky jako zavádění cel za Donalda Trumpa, proti kterému vystupovala celá řada evropských politiků. Nyní často stejní lidé zavádění uhlíkových cel hájí, protože není motivováno sobeckou politikou „Amerika na prvním místě“, ale altruistickou politikou snažící se ozelenit náš svět. Motiv je tak zjevně důležitější než důsledky našich činů.

Asi největší emoce vzbudil plán na úplné ukončení prodeje automobilů se spalovacími motory. Zvláště pro Českou republiku, která je na výrobě benzínových a naftových automobilů do značné míry závislá, to jistě byla velká rána s možnými dopady na rušení pracovních míst. Netrvalo proto dlouho a proti plánu Evropské komise se vzedmul výrazný odpor. Nejsilnější zřejmě bude v chudších zemích Evropské unie s nižší mzdovou úrovní, kde naordinované zdražování může vést k sociálním problémům.

Na druhou stranu bychom si měli uvědomit, že výrazné změny v návrzích Evropské komise nejsou reálné. Můžeme se proti nim stavět, ale nijak nám to nepomůže. Nakonec se stejně budeme muset plánovaným změnám přizpůsobit a bude záležet jen na nás, jak toho využijeme ve prospěch České republiky. Určitě bude lepší vybudovat nové továrny na výrobu baterií, než když budeme brečet nad uzavíráním starých montoven. Můžeme přitom transformovat naši ekonomiku a rozvíjet výrobu s vysokou přidanou hodnotou.

 

Ing. Štěpán Křeček, MBA

Štěpán pracuje na pozici hlavního ekonoma ve společnosti BH Securities a. s., kde odpovídá za tvorbu makroekonomických a tržních analýz. Je autorem podcastů „Offline Štěpána Křečka” a „BHS expres”, které přináší inspiraci ve světě investování. Rovněž se věnuje komunikaci s veřejností a médii. V současné době patří mezi nejcitovanější české ekonomy. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde dále působí a vyučuje několik předmětů.

Další zprávy z této kategorie