článek

Vizualizace dat a storytelling

Narůstající objem dat ovlivňuje fungování firem i celé společnosti. Není pochyb, že nové možnosti zpracování a vyhodnocení dat se více či méně integrují do rozhodovacích procesů. Postupně se tak dostáváme od intuitivního rozhodování k rozhodování založenému na datech (tzv. data­informed, která využívají kombinaci dat a intuice, či data­driven využívající pouze data).

Vhodná vizualizace podporuje oba dva zmíněné přístupy, jak data-informed, tak data-driven rozhodování.

Pokud data vidíme pouze v tabulkách či v databázích, je velmi obtížné z nich vyvodit rychlé a smysluplné závěry. Již v 18. století William Playfair se svým žákem Josephem Priestlym vytvořil celou řadu grafů vizualizujících ekonomická data. Jednalo se o liniový, plošný sloupcový a koláčový graf. Jejich zobrazení byla čistá, jelikož zachycovala obsahovou podstatu bez zbytečných grafických efektů. Od té doby narůstá počet typů vizualizací včetně jejich kombinací. Až v nedávné době – v roce 2009 – vznikl rozhodovací strom k podpoře výběru správného grafu dle účelu, jedná se o tzv. chart suggestion od Andrewa Abela, viz obr. 1.

Obr. 1. Ukázka rozhodovacího stromu - Chart Suggestions (Abela, 2009)

V dnešní době pozoruji, že jsme se v mnoha případech vrátili zpět k tabulkám s mnoha miliony řádků a desítkami sloupců nebo vizualizacím plným grafických efektů. Proč? Jen aby byly „sexy“. To značně snižuje čitelnost a komplikuje rozhodování. Musíme si uvědomit, že vizualizace dat není o konkrétních nástrojích, ale o správné aplikaci základních principů. Stephen Few uvádí následujících osm základních principů vizualizace (Few, 2009):

 • Zjednodušte
 • Porovnejte
 • Věnujte pozornost detailům
 • Prozkoumejte
 • Využijte různé pohledy
 • Ptejte se proč
 • Buďte skeptičtí
 • Reagujte

Digitalizace do jisté míry negativně ovlivňuje míru emocí, které vznikají v reálném světě na základě podmínek dané situace. „Oploštělé emoce vedou ke konfliktu lidí. Je potřeba pracovat na podmínkách, abychom jim dali možnost vzniknout.“ (Jelínek, 2019) Neměli bychom tedy končit čistým grafickým ztvárněním (vizualizací). Musíme se naučit vyprávět celý příběh. Příběh, který je v datech a vyvolá v nás emoce. Kombinace správné vizualizace a storytellingu pomůže čtenářům porozumět datům tak, aby jim dávala smysl, zapamatovali si je a správně je použili při rozhodování.

Velmi zajímavým a stále aktuálním příkladem kombinujícím vizualizaci dat a storytelling je mapa epidemie cholery v Londýně od Johna Snowa z 19. století, viz obr. 2. John Snow dokázal zaznamenávat jednotlivé smrtelné případy a jejich lokaci do mapy města. Každé úmrtí se v podstatě zaznamenávalo jako jednotka sloupce. Díky tomu se prokázalo, že případy se seskupují kolem jedné studny. Prokázalo se, že voda ve studni byla znečištěna odpadními vodami z nedaleké žumpy. Nejedná se o pouhou vizualizaci, ale o detailní zpracování dat, jejich analýzu a finální rozhodnutí uzavřít infikovanou studnu. Tím se zachránila řada lidských životů.

Obr. 2: Mapa epidemie cholery (Snow, 1854)

Storytelling se zakládá na vynikající vizualizaci, viz výše, ale kromě toho zdůrazňuje hlavní myšlenku, příběh. Storyboard zaznamenává obsah a tok myšlenek. Cole Nussbaumer Knaflic uvádí následující doporučení (Knaflic, 2015):

 • Vytvořte scénu
 • Nastavte prvky příběhu
 • Komunikujte obsah
 • Přesvědčte publikum
 • Snažte se vyvolat reakci.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že je vhodné, abychom postupně navyšovali úroveň znalosti vizualizaci dat a storytellingu a to jak ve firmách, tak ve společnosti. Nad rámec již uvedených důvodů pozitivně přispějeme k eliminaci situací, ve kterých se autoři snaží zneužít vizualizace ve svůj prospěch.

Chci ale připomenout, že ve vizualizaci často neexistuje jen jedna správná odpověď. Vliv může mít celá řada faktorů ovlivňujících finální podobu. Cíl zůstává stejný. Vždy bychom měli dosáhnout jednoduššího a efektivnějšího zpřístupnění dat čtenáři.

Zdroje

ABELA, Andrew V., 2008. Advanced Presentations by Design : Creating Communication That Drives Action. B.m.: Pfeiffer. ISBN 9781118347911.

FEW, Stephen, 2009. Stephen Few on Data Visualization [online] [vid. 2020-03-10]. Dostupné z: https://www.tableau.com/blog/stephen-few-data-visualization

JELÍNEK, Marian, 2019. (5) Jaké je tajemství vytrvalosti a vnitřního světa úspěšných podle Mariana Jelínka - YouTube [online] [vid. 2020-03-11]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=eRX1K6UsHUQ

KNAFLIC, Cole Nussbaumer, 2015. Storytelling with Data : A Data Visualization Guide for Business Professionals. B.m.: Wiley. ISBN 1119002257.

SNOW, John, 1854. John Snow’s Data Journalism: The Cholera Map That Changed the Eorld | News | The Guardian [online] [vid. 2020-03-10]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/news/datablog/2013/mar/15/john-snow-cholera-map

Další zprávy z této kategorie