článek

V únoru přibylo v Česku 1 373 firem, nejméně za stejné období od roku 2019

V únoru bylo v České republice založeno 2 545 firem a 1 172 firem zaniklo. Celkem tedy přibylo 1 373 obchodních společností, což je nejméně za stejné období od roku 2019. Zároveň během uplynulých 12 měsíců přibylo 13 958 firem, což je
o 1 361 firem méně, než za předchozích 12 měsíců. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Pozorujeme, že v poslední době růst počtu vzniklých firem začíná zvolňovat, což může být mimo jiné i důsledek zpomalující ekonomiky. Nižší růst počtu ukazuje poměr vzniklých a zaniklých firem, který letos v únoru odpovídal 22 firmám na 10 zaniklých, přičemž loni to bylo 24 firem na 10 zaniklých. Zároveň během uplynulých 12 měsíců připadlo 20 firem na 10 zaniklých, což je o 1 firmu méně ve srovnání s předchozím obdobím,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Během uplynulých dvanácti měsíců bylo v Česku založeno celkem 28 631 firem a zaniklo 14 673 firem, jejich počet se tedy zvýšil o  13 958 firem. To je o 1 361 firem méně než v předchozím období, kdy vzniklo celkem 15 319 firem.

Firem vzniklo méně téměř ve všech krajích, zejména pak na Vysočině

Během uplynulých 12 měsíců vzniklo ve srovnání s předchozím obdobím téměř ve všech krajích méně firem. Výjimkou byl pouze Plzeňský kraj, kde se zvýšil počet založených firem o 2 % a Liberecký kraj, kde se počet nových firem nezměnil. Naopak o 19 % firem méně vzniklo na Vysočině, o 13 % méně v Jihočeském kraji a na Pardubicku, o 12 % méně pak na Zlínsku.

Co se zániků firem týče, jejich počet se během uplynulých 12 měsíců zvýšil nejvíce na Liberecku, konkrétně o 42 %. Druhý největší přírůstek zaniklých firem zaznamenal Moravskoslezský kraj (22 %). Naopak o 30 % méně firem zaniklo v Karlovarském kraji a o 21 % mně na Plzeňsku.

Celkově pak nejvyšší podíl vzniklých na zaniklých firmách je na Vysočině, kde za uplynulých 12 měsíců připadlo 43 nových firem na 10 zaniklých. Následuje Pardubicko a Zlínsko s 29 novými firmami na 10 zaniklých. Naopak, jen velmi málo se zvedl počet firem na Ústecku, kde připadá pouze 11 nových firem na 10 zaniklých.

Nejvíce firem přibylo v zemědělství

Z hlediska odvětví během uplynulých 12 měsíců vzniklo ve srovnání s předchozím obdobím o 45 % více firem v zemědělství, lesnictví a rybářství a o 10 % více ve zpracovatelském průmyslu. Naopak o 18 % méně firem vzniklo v oblasti nemovitostí a dopravě a skladování. „Můžeme zde pozorovat to, o čem ekonomové už delší dobu mluví – zpomalování realitního trhu. Ceny nemovitostí stagnují, poptávka po nich je nižší, což toto odvětví oslabuje,“ dodala Věra Kameníčková.

V zemědělství vzniklo během uplynulých 12 měsíců více firem, než v předchozím období, a i když jich i více zaniklo (o 19 %), připadlo v zemědělství 64 nových firem na 10 zaniklých, což je nejrychlejší růst v  rámci  všech odvětví. Následoval segment informačních technologií, kde připadá 35 nových firem na 10 zaniklých. Naopak počet  firem prakticky nezměnil v obchodě (10 nových na 10 zaniklých) a profesních a vědecko-technických činnostech (11 firem na 10 zaniklých).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Počet vzniklých a zaniklých firem během 12 měsíců měsíců v jednotlivých letech

 

 

Zdroj: CRIF

 

 

Graf 2: Čistý přírůstek firem během uplynulých 12 měsíců v jednotlivých letech

 

 

Zdroj: CRIF

 

Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s je součástí celosvětové skupiny CRIF.

Poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky čerpající z více než 43 informačních zdrojů.

Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující exportérům a dalším společnostem prověřování finančního zdraví, varovných informací a majetkových vazeb u více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa.

Společnost také poskytuje komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností nebo také municipalit.

Společnost CRIF je zároveň organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. Jejich prostřednictvím si zejména banky, stavební spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům CRIFCzech Credit Bureau zajišťuje i technický servis. Široké veřejnosti nabízí možnost získat úvěrovou zprávu na klientských centrech obou registrů a nově také prostřednictvím bezpečného on-line přístupu do webového portálu www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel aktuální přehled o svých závazcích z pohodlí domova nebo kanceláře.

Zároveň provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který nabízí komplexní data o profesní historii finančních poradců.

Nově také provozuje registr REPI sloužící pro sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, společnostmi, které poskytují svým klientům nějaký druh služby, založené na splátkách – půjčku, nákup na splátky, nebo nákup na fakturu s odloženou splatností. Registr je určen rovněž pro poskytovatele úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a poskytovatele kabelových televizí.

Další zprávy z této kategorie