článek

V prvním pololetí letos v Česku ubylo 208 tisíc podnikatelů

V první pololetí letošního roku v České republice zahájilo činnost 37 409 fyzických osob podnikatelů (FOP) a 245 635 svou činnost ukončilo. Od začátku roku ke konci června tak v České republice ubylo 208 226 podnikatelů, nejvíce v české historii. 

„V prvním pololetí letos docházelo k očišťování podnikání od neaktivních FOP, kteří svou činnost ukončili, aby se vyhnuli povinnému zřízení datových schránek. Červen ukázal, že vlna hromadného opouštění podnikání opadá a vracíme se k počtům zaniklých v řádu jednotek tisíc, “ uvedla analytička společnosti CRIF Czech Credit Bureau Věra Kameníčková s tím, že v červnu podnikání ukončilo 8 070 FOP, což je sice téměř dvakrát více než ve stejném období jako loni, ale v rámci letošního roku jde o zdaleka nejnižší počet zaniklých za měsíc. Zároveň v červnu začalo podnikat 5 268 lidí, což je rovněž nejméně v tomto roce. V dlouhodobějším měřítku, kdy za první pololetí vzniklo přes 37 tisíc FOP, však jde o nejsilnější první pololetí v posledních letech.

V červnu se také zvýšil počet nových podnikatelů v poměru k těm zaniklým. Zatímco průměr za pololetí je 2 noví podnikatelé na 10 zaniklých, v červnu už na 10 zaniklých připadlo 7 nových. Znamená to, že podnikatelů v červnu i nadále ubývalo, ale již výrazně pomalejším tempem.

Nejčastěji končili podnikání lidé v Ústeckém kraji a ve zpracovatelském průmyslu

Nejvíce lidí od začátku roku vstoupilo do podnikání v Praze (6 153), v Ústeckém (4 988) a v Jihomoravském kraji (4 263). Nejvíce osob ukončilo podnikání v Ústeckém kraji (29 546), v Praze (29 217) a v Jihomoravském kraji (25 764). Vzhledem k vysokému počtu zaniklých podnikatelů připadl ve většině krajů na 10 zaniklých pouze 1 až 2 noví podnikatelé. Meziročně se počet nových podnikatelů zvýšil prakticky ve všech krajích. Nejrychleji to bylo v Plzeňském kraji (o 11 %), v Pardubickém kraji (o 10 %) a ve Středočeském kraji (o 9 %). V Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském a Ústeckém kraji se počet nových podnikatelů oproti loňsku téměř nezměnil.

V rámci základních odvětví začalo nejvíce osob od začátku roku ke konci června podnikat ve zpracovatelském průmyslu (5 305), ve stavebnictví (5 096) a v profesních vědeckých a technických činnostech (4 484). Počet nových podnikatelů meziročně nejvíce narostl v zemědělství a lesnictví (+14 %) a ve stavebnictví (+9 %). Nejvíce zaniklých podnikatelů zaznamenalo odvětví obchodu (76 029), stavebnictví (39 586) a zpracovatelský průmysl (35 524).

Téměř polovina, konkrétně 49 %, všech začínajících podnikatelů v prvním pololetí byla ve věkové skupině 18 až 30 let, dalších 28 % pak ve skupině 31 až 40 let. Věková skupina 61 a více let je pak v celé struktuře zastoupena pouze 1 %. Avšak na počtu zaniklých se tato věková skupina podílela 60 %, zatímco podnikatelé v nejmladší věkové kategorie pouhými 2 %.

Celkově jsou v České republice aktuálně zaregistrovány 2 miliony fyzických osob podnikatelů, přičemž dvě třetiny z nich jsou muži a jedna třetina ženy. V prvním pololetí měly ženy o něco nižší než třetinový podíl na vzniklých a naopak o něco vyšší podíl na zaniklých.

 

Webový odkaz: www.crif.cz

Další zprávy z této kategorie