článek

Tápete ve „stretýdži“? Tomáš Baťa poradí

Pokud Vaše seznámení s knihou Základní zásady Baťova systému řízení od Zdeňka Rybky ještě neproběhlo, doporučuji rychle dohnat. Nadčasovost, toť jest první shrnující pojem, co mne napadá. Dovolím si častěji citovati[1], neb jen tak mohu v krátkosti předat maximum čistých poznatků. 

Pokud arci hledáte dech beroucí ROI Vašeho lidského kapitálu, opravdu nezbývá než přečíst. Výmluvy na málo času prosím stranou, ještě máme léto a jedná se o silný 100stránkový [1] destilát.

 

Vstupenka

Zde lze knihu pořídit, nebo již leží blízko Vašeho pracovního stolu.

Jak naložit se životem

Vždy si dovolím pár postřehů k jednotlivým oblastem knihy. A bude následovat, často přímá, citace klíčových myšlenek. Příběhem Tomáše Bati se táhne silná převaha činů[3] nad sliby či prázdnými hesly. Třeba se brzy, alespoň částečně, dočkáme této cenné tendence.

 • „Celý svět je škola a nejlepším učitelem je práce, nejlepším pomocníkem je chudoba.“

Krizové řízení v kostce

Často nyní v médiích (bez ohledu na zemi) vídáme či slyšíme slovo bezprecedentní, obvykle ve spojení s pojmem krize. Na dotek s bankrotem se dostal Baťa třikrát. Zmíním poválečnou krizi roku 1922, kdy došlo k silné revalvaci československé koruny. Důsledkem bylo téměř čtyřnásobné posílení vůči americkému dolaru, pokles exportu na méně než čtvrtinu. Ve spojení s nezaměstnaností a náhle nižší kupní silou domácí spotřeby. Baťa však prohlašoval, že si nikdy nebude se svými spolupracovníky stěžovat na poměry.[4] Rovněž odmítal svádění situace na hospodářskou krizi a viděl hlavní příčinu v nedostatku podnikavosti.

 • Restrukturalizujete firmu či život? No ale to je přeci trvalý a normální stav. To přeci musíte.[5]

 • „Toto stanovisko jsem zastával v roce 1922 a moji spolupracovníci přijali mzdy o 40 % nižší. Jejich mzdy se od té doby více než zdvojnásobily.“[6]

 • „Poměry jsou zde, abychom je zvládli, i když jsme je nezavinili.“  

Controlling, finanční řízení a administrativa firmy pod baťovskou taktovkou

Snad nejdůležitějším útvarem ekonomického řízení firmy bylo kalkulační oddělení. Jeho pracovníci byli na vysoké odborné úrovni. Jedna z hlavních zásad administrativy byla jednoduchost. Druhou přísadou byla odpovědnost. Toho bylo dosaženo samostatně účtujícími a hospodařícími jednotkami – dílnami.

Co pravděpodobně Šéf [7] kázal novému finančnímu řediteli, který dost možná povýšil z nějaké dílny?

 • Denní takt je důležitý. Každá dílna i každý jednotlivý pracovník má velký zájem na splnění denního plánu – vždyť na tom závisí výše jeho výdělku, případně podílu na zisku.[8]

 • Týdenní účetní závěrka. Hotova je na přelomu pátku a soboty. V sobotu vše projednává vedení.

 • Základním plánovacím obdobím je pololetí.

 • Náklady se kalkulují (rozpočtují) jen na nejmenší jednotky, které dílna může svou činností ovlivnit (tedy bez režijních nákladů a odpisů).

 • Kázeň a výkon. Tečka.

 • Soutěžení (synonymum „závodění“) - jeden ze základních pilířů úspěchů firmy Baťa.

 • Vedoucí každé prodejny vede vlastní prosperitní tabulku.[9]

 • Vedoucí každéprodejny vede kartotéku zákazníka při každé jeho návštěvě.[10]

 • Každý dopis má být napsán tak, aby byl posledním dopisem v dané otázce.[11]

Blahobyt na úrovni dnešního Norska?

Produktivita, produktivita – to byl Baťův „volební“ program. V roce 1939 dosažených 12,5 páru obuvi denně na dělníka bylo více než dvojnásobné oproti často za vzor pokládaným USA a trojnásobkem vůči ostatním továrnám v Československu. Volební program nakonec nezůstal jen v přeneseném významu, velký Tom vstoupil i do politiky. V prvním volebním období dosáhl většiny v zastupitelstvu, ve druhém období již nebylo zastupitele jiné strany.  

 • Nemá být obce, ve které je více ctěna a placena poctivá práce. Nemá být obce, ve které je více nenáviděno povalování.Poctivým pracovníkům všechno, povalečům nic.

 • Silnice dálničního typu jsou velmi důležité – v četných zatáčkách ohrožujeme životy, majetek a ztrácíme drahocenný čas. Na jejich stavbu musíme prostředky najít, i kdyby se měly stavět ze zlata. 

 • K vysoké životní úrovni dopomohou stroje,[12] které tam vyrábějí. Jejich výroba je však podmíněna nejlepším školstvím a nejlepší výchovou lidí.

 • Nesmíme kopat zákopy mezi válkami v podobě vysokých cel a brzditi tím obchodní podnikání.[13]

Nebudu zapírat, že mne kniha a především myšlenky v ní nadchly. Tento velikán by se neměl ani dnes tolik ztrácet ve stínu pánů Muska a Jobse, jak se bohužel děje. Srovnání s Jobsem rozvíjí i článek – viz QR kód. Skončeme prosím controllersky. V roce 1938 Baťův koncern zaměstnával 42 tisíc lidí v ČSR a 23 tisíc v zahraničí. Výdělky dosahovaly až trojnásobku oproti republikovému průměru.[14] Odměnou byly naopak o třetinu nižší životní náklady. Za 56 let života slušný výkon, co říkáte?

 

Ing. Jiří Zajíček

Narozen v Prostějově. Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně a jeden semestr zabloudil na University of Vaasa, Finsko. V letech 2015-2017 absolvoval program CFA (Chartered Financial Analyst). V roce 2018 dokončil program CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement).Po krátkém angažmá ve společnosti PPG Industries na pozici Data Analyst působil sedm let v rámci korporátního bankovnictví Raiffeisenbank, naposledy jako Strategy and Segment Manager Senior. Řídil projekty v oblasti produktů (např. nová nabídka účtů pro SME firmy), cenotvorby, obchodních kampaní, segmentace klientů i data intelligence. Od února 2018 pracuje v ČSOB Penzijní Společnost v pozici Controller Senior. Volný čas věnuje trpělivé rodině, pralesnímu florbalu, poštovním známkám již neexistujících států, pomalému běhání, kupeckým počtům, netrpělivému investování a hořkým čajům.

 


[1] RYBKA, Zdeněk. Základní zásady Baťova systému řízení. Čtvrté vydání. Zlín: Fosfa, 2016. ISBN 978-80-906540-1-3. Též shodou okolností vánoční dar členům CAFIN.

[2] Přesně tak to vyšlo, když počítáme text bez fotografií a chronologických poznámek s letopočty.

[3] Jinak řečeno: „Byla to touha TVOŘIT“, praví Baťův největší životopisec.

[4] Že by leadership? To je pojem, který dnes zvoní na profesní síti LinkedIn.

[5] Nejde o slova Baťova, nýbrž Zdeňka Rybky, autora knihy.

[6] Vyřčeno v roce 1932.

[7] Typické oslovení Tomáše Bati.

[8] U vedoucích existoval i podíl na ztrátě. Dnes bychom řekli, že takto byl vyloučen morální hazard.

[9] Rovná se pravděpodobně, v dnešní konzultantské mluvě, pojmu „waterfall“.

[10] Prostě CRM.

[11] Jen v dnešním pražském korporátním světě hrubě odhaduji na úsporu 30 milionů mailů měsíčně.

[12] Nahraďme slovo stroje pojmem technologie a jsme v dnešních časech.

[13] Donalde.

[14] Součinem množství zaměstnanců a výší jejich mezd je ČEZ, největší banky v ČR i Škoda Auto hodně pozadu.

Další zprávy z této kategorie