článek

Pracovní povolení pro cizince obnovujme jen při spokojenosti zaměstnavatelů

Nedostatek pracovních sil v České republice tlačí na růst mezd. Zaměstnanci by této situace měli využít a požádat své zaměstnavatele o přidání. Tím mohou efektivně vyřešit problémy spojené s vysokým růstem inflace. Z pohledu zaměstnavatelů se jedná o nepříjemnou situaci, kterou by mohl částečně vyřešit dovoz zahraničních pracovníků. V této záležitosti bychom si však měli dát pozor na mnohá úskalí.

V prvé řadě bychom se měli zaměřit na pracovníky z kulturně příbuzných zemí, kde je nižší mzdová úroveň. Jedná se například o Slovensko, Polsko, Ukrajinu, Maďarsko, Rumunsko či Bulharsko. Zaměstnance s výrazně odlišnou kulturou by mohlo být obtížné integrovat do naší společnosti.

V případě, že to nebude stačit, můžeme se zaměřit i na exotičtější země s kterými již máme zkušenosti. Jedná se například o Vietnam, kde žijí podnikaví a pracovití lidé. Díky rozsáhlé komunitě Vietnamců na našem území by přitom neměl být problém s jejich začleněním.

Pracovní povolení bychom měli vydávat pouze na omezenou dobu. Jejich případné prodloužení bychom měli provádět pouze v případě spokojenosti zaměstnavatelů. Naším zájmem by určitě nemělo být lákat problematické lidi, kteří v naší zemi nebudou odvádět uspokojivou práci.

Obsazovat bychom měli hlavně pracovní pozice, o které Češi dlouhodobě nejeví zájem. Dále bychom měli lákat vysoce kvalifikované zaměstnance na pozice, u kterých české vysoké školy neprodukují dostatek absolventů. Určitě bychom se neměli dostat do situace, kdy zahraniční pracovníci vytlačí Čechy z jejich zaměstnání. To by zbytečně zatěžovalo náš sociální systém a vedlo k odporu vůči přijímání další cizinců.

Za určitých okolností může být Česká republika zajímavá i pro pracovníky ze západní Evropy. Například nadnárodní společnosti mohou Západoevropanům nabídnout na našem území stejně vysoké mzdy jako na jejich domácích trzích. Díky nižší cenové hladině v naší zemi se takto převedeným zaměstnancům zvýší životní úroveň.

Zaměstnávání cizinců v praxi však někdy naráží na jazykové vybavení Čechů. Do budoucna by proto bylo vhodné se na tuto oblast zaměřit, abychom mohli snadněji pracovat v mezinárodních týmech.

Ing. Štěpán Křeček, MBA
Štěpán pracuje na pozici hlavního ekonoma ve společnosti BH Securities a. s., kde odpovídá za tvorbu
makroekonomických a tržních analýz. Je autorem podcastů „Offline Štěpána Křečka” a „BHS expres”, které přináší inspiraci ve světě investování. Rovněž se věnuje komunikaci s veřejností a médii. V současné době patří mezi nejcitovanější české ekonomy. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde dále působí a vyučuje několik předmětů.

Další zprávy z této kategorie