článek

Pozor na správný výpočet průměrné mzdy

Novela zákoníku práce, jež vstoupila v účinnost dne 30. 7. 2020, se mimo jiné dotkla také výpočtu průměrných výdělků zaměstnanců, přičemž významná tato změna bude především u zaměstnanců s nižšími příjmy. 

Zatímco dle předešlé úpravy bylo nutno při výpočtu průměrného výdělku dodržet pouze hranici minimální mzdy, nově je potřeba zajistit, aby výše průměrného výdělku dosáhla rovněž hranice tzv. zaručené mzdy. A pokud jí nedosahuje, musí být průměrný výdělek zaměstnavatelem do této hranice dorovnán.

Pro vysvětlení uvádíme, že zaručená mzda je podobný institut jako mzda minimální. Zatímco však minimální mzda je obecnou nejnižší hranicí odměny za práci, tak zaručená mzda je nejnižší hranicí odměny za práci dle její namáhavosti, složitosti a odpovědnosti s ní spojené. Výši zaručené mzdy stanoví nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které rozděluje jednotlivé práce do 8 skupin, kdy v 1. skupině jsou nejjednodušší práce nevyžadující žádnou speciální kvalifikaci (a zaručená mzda se zde rovná mzdě minimální, tj. 14 600 Kč; sem patří např. úklidové práce) a v 8. skupině jsou pak práce co do složitosti a odpovědnosti nejnáročnější, s vysokou psychickou zátěží a vysokými nároky na tvůrčí a abstraktní myšlení (se zaručenou mzdou 29 200 Kč; sem patří např. obchodování na finančních a kapitálových trzích). Výše zaručené mzdy je obdobně jako mzda minimální každoročně valorizována.

Aby tedy mohl zaměstnavatel podle nové úpravy zajistit dodržení zaručené mzdy při výpočtu průměrných výdělků svých zaměstnanců, musí každého zaměstnance přiřadit do jedné ze skupin zaručené mzdy. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní a při výpočtu průměrného výdělku výši zaručené mzdy nezohlední, vystavuje se mj. riziku postihu za spáchání přestupku na úseku odměňování zaměstnanců, a to dle okolností a rozsahu až do výše 1 mil. Kč.

Mgr. Andrea Drhová

Andrea vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a absolvovala také roční studium práv na Universität Passau. Je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Po skončení studií působila jako advokátní koncipient a později jako advokát v renomovaných pražských advokátních kancelářích. Součástí týmu Accace se Andrea stala v listopadu 2018, působí na pozici Senior Associate. Andrea se zaměřuje zejména na právo pracovní a právo obchodních společností, značné zkušenosti má však i s právem duševního vlastnictví – specializuje se na ochranné známky.

 

Zdroj: 3. vydání CAFINews, prosinec 2020

Další zprávy z této kategorie