článek

Povinná licence pro nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru

Dne 10. 2. 2016 bylo v Poslanecké sněmovně v rámci prvého čtení zahájeno projednávání návrhu zákona o úvěrech pro spotřebitele. Návrh byl poslancům rozeslán jako tisk číslo 679/0 a byl přikázán k projednání výborům.  

Návrh nového zákona ruší stávající zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a zavádí nové povinnosti, které budou muset splnit jak noví tak stávající poskytovatelé těchto  úvěrů.

 

Poskytovatelé spotřebitelského úvěru budou moci podnikat pouze po splnění přísných kritérií a po získání licence vydávané Českou národní bankou, která bude nad poskytovateli vykonávat dozor. Licence bude poskytována na dobu určitou s možností prodloužení její platnosti.

 

Poskytovatelem úvěru bude moci být pouze akciová nebo evropská společnost případně společnost s ručením omezeným se sídlem na území České republiky. Nové požadavky jsou kladeny také na zprostředkovatele spotřebitelského úvěru.

 

Poskytovatel musí podle návrhu zákona naplnit zejména tyto základní požadavky:

 

-       Minimální základní kapitál ve výši 20.000.000 Kč s doložením původu finančních prostředků

-       SRO má povinnost zřídit dozorčí radu

-       Společnost poskytující úvěr a osoba/společnost ovládající poskytovatele musí doložit trestní a finanční bezúhonnost

-       Předložení plánu obchodní činnosti žadatele

-       Předložení plánu pravidel jednání s klienty při sjednávání úvěru

-       Poskytovatel musí přizpůsobit své vnitřní předpisy požadavkům nového zákona

-       Poskytovatel musí zaškolit personál a získat odbornou způsobilost

 

Stávající poskytovatelé musí podat žádost na předepsaném formuláři u ČNB se všemi přílohami nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Pokud poskytovatel o vydání licenci ve lhůtě nezažádá, zanikne mu stávající oprávnění uplynutím šesti měsíců od dne účinnosti zákona.

 

Návrh zákona by neměl dopadat na úvěry související s operacemi s investičními nástroji a na tzv. zastavárenské závody, kdy je poskytnut úvěr proti zajištění movitým majetkem. 

 

Zákon by měl nabýt účinnosti na konci března 2016, jelikož tehdy končí lhůta stanovená směrnicí pro její implementaci. Jelikož návrh zákona zatím nepostoupil ani do druhého čtení, je pravděpodobné, že lhůta nebude dodržena. Poskytovatelé spotřebitelského úvěrů tak mají více času se připravit na zásadní změnu právního prostředí, kterou směrnice přináší.   

Další zprávy z této kategorie