článek

Posíláte své zaměstnance do zahraničí? Vyvarujte se nejčastějším chybám.

Ačkoliv je vysílání pracovníků v dnešní době poměrně běžnou záležitostí, zaměstnavatelé v některých oblastech stále chybují. Přinášíme Vám přehled nejčastějších chyb a omylů z naší praxe.

Délka pobytu není vždy rozhodující

Zaměstnavateli často opomíjeným faktem je, že i v případě několikadenní pracovní cesty by mělo být v předstihu zajištěno potvrzení od správy sociálního zabezpečení stvrzující příslušnost k právním předpisům pracovníka v domovském státě. Tamější úřady totiž mohou po pracovníkovi takové potvrzení požadovat a jeho nepředložení přináší nemalé sankce.

Důležité je také pamatovat na omezení výjimky ze zdanění ve státě vyslání (183 dnů fyzické přítomnosti). Výjimku totiž nelze využít, pokud pracovník přestane být daňovým rezidentem České republiky. Dále její využití znemožňuje existence stálé provozovny českého zaměstnavatele ve státě vyslání, k jejíž tíži jdou odměny vyslaného pracovníka.

Nastavení struktury v předstihu

Častou chybou je též nedokonale nastavená struktura vyslání či její řešení až po započetí vyslání. Vyslání je potřeba ošetřit pracovněprávně (pracovní cesta, změna místa výkonu práce či uzavření pracovní smlouvy dle zákonů států vyslání), a v souladu s pracovněprávním nastavením upravit vztah mezi vysílajícím zaměstnavatelem a přijímajícím subjektem, je-li relevantní. Může se jednat o mezinárodní pronájem pracovní síly, poskytování služeb či jinou specifickou formu spolupráce. Dohoda mezi subjekty by měla být písemná.

Typ vyslaného pracovníka

Poměrně známá jsou ustanovení smluv o zamezení dvojímu zdanění týkající se příjmů ze závislé činnosti. Důležité je však podrobné prostudování konkrétní smlouvy, neboť pro některé typy pracovníků je režim odlišný. Jsou jimi například jednatelé společností, univerzitní profesoři či výzkumní pracovníci.

Zastavení zálohové povinnosti v ČR

Přesune-li se v důsledku vyslání daňová odvodová povinnost do státu vyslání, musí si zaměstnavatel zajistit od finančního úřadu rozhodnutí, na základě kterého může v ČR upustit od povinnosti zálohovat daň.

Ohlášení změny rozhodných skutečností

Zajistí-li si zaměstnavatel potřebná potvrzení, musí sledovat veškeré skutečnosti, které uvedl v podaných žádostech. V případě změn některých skutečností se totiž potvrzení a rozhodnutí úřadů stávají neplatná.

 

 

 

Autor: Monika Lodrová, daňová poradkyně Moore Stephens

Další zprávy z této kategorie