článek

Neustále ve střehu - komentář k současné situaci

Heslo “neusnout na vavřínech“ mi v posledních měsících proběhlo hlavou mnohokrát. Narazil jsem totiž na situace podobné, nebo ještě závažnější než v době začátku recese 2009. Firmy tehdy reagovaly různě: od stavu uvidíme, jak to dopadne až po velmi aktivní řízení restrukturalizace výrobního programu, péče o zákazníky, prodejních oddělení až po administrativu. Ty aktivní dokázaly z vynucené situace vytěžit další konkurenční výhodu, pasivní možná přežily.

Ty, které jsem zmínil v úvodu, zůstaly na půli cesty. Přípravy a první kroky začaly, následně se trh začal zlepšovat, zakázek bylo víc a na dokončení očistného procesu nebyl čas. Polovičatě restrukturalizované procesy začínají “vibrovat” při nižší nebo vyšší rychlosti než v době nastavení.

Ve čtyřech společnostech, kde se efektivita měřila, byl negativní dopad do zisku v rozmezí 7 % až
16 %. Cesta k nápravě nebyla složitá. Plán revize a revitalizace všech procesů včetně jejich popsání
a zakreslení, úprava interního reportingového systému se zavedením sady KPIs lze zcela zvládnout
v rozmezí 3 až 4 měsíců vlastními zaměstnanci s návratností zhruba 3 měsíce.
Následné postimplementační vyhodnocení je otázka několika dnů.

Rozpoznání stavu, kdy je revitalizace procesů a reportingu vhodná a přínosná, je možné podle základních příznaků, kterými jsou proměnlivé vytížení zaměstnanců s různě dlouhými pauzami, opakovaný výskyt obdobného problému, občasné zpoždění pravidelného měsíčního hodnocení výsledků, objevení nekonzistence dat, chybějící KPIs.

Začít se dá kdykoliv s použitím standardních aplikací nebo tužky a papíru. V prvním kroku zaměstanci velmi volně popíší to, co dělají v průběhu bežného dne v rozpadu na dílčí kroky, například přijetí objednávky, vytištění objednávky, ověření disponibilních zásob k požadovanému datu vyskladnění, zapsání stavu na objednávku, naplánování expedice, rezervace dopravy, zapsání objednávky do systému, vytištění, podpis, scan, zaslání potvrzení objednávky zákazníkovi. Dlouhodobě bežný postup, nicméně viditelné možnosti zlepšení: nahradit zdlouhavý tisk prvotní objednávky, tisk, podpis a scan objednávky
k potvrzení. Tyto aktivity je možné nahradit elektronicky a zvýšit efektivitu tohoto procesu. Doporučuji začít s pěti nejvíce exponovaných procesů ve firmě a po jejich zjednodušení pokračovat dále. Podobně můžete poznat kvalitu měsíčního reportu tak, že na několik míst dáte očividně nekonzistentní údaje nebo nelogické komentáře a sledujte, kdo z uživatelů chybu objeví. Pokud to bude méně než polovina, je pravý čas změnit strukturu a sadu informací pro pravidelné měsíční hodnocení.

Neusnout na vavřínech znamená permanentní pozornost výkonnosti, zjednodušování zažitých procesů
a transparentnost reportů, tedy být pořád ve střehu.

Další zprávy z této kategorie