článek

eMOCe ČÍSEL

"Inspiraci a nové zkušenosti získávám nejen prostřednictvím své praxe ve firemním i sportovním prostředí od roku 1999. Důležité je pro mne další studium spojené často s cestováním a hledáním nových možností, jak pracovat s psychikou, seberozvojem pro úspěch ve sportu, firemním managementu a především pro osobní spokojenost každého." , říká Jiří Kastner, který vlastní psychiku i hru golfu trénoval například také na území Himaláje.

Jiřího Kastnera jste měli možnost vidět osobně na našem letošním CAFIN dnu.

Často se čísla a výsledky označují ve firemním světě za to hlavní. Právě přílišná zahleděnost do čísel je jedním z nejčastějších limitů firemní výkonnosti. Reporty a analýzy jsou stále sofistikovanějšími a zároveň stále častěji vyvolávají negativní postoj většiny zaměstnanců.

Tyto otevírající se nůžky přetrhávají emoční vazby a chuť chápat účelnost reportů a finančních analýz. Jako v každé manažerské odbornosti je i v oblasti financí potřeba citlivě nastavovat odpovídající  informační hladinu, která je pro ostatní manažery a zaměstnance ve firmě únosnou nebo ideálně příjemnou a zajímavou.


Čísla proměněná na informace není uměním pouze vytvářet nebo předávat, ale je manažerskou zodpovědností dokázat je předat formou přijatelnou. Často jsem svědkem toho, že reporty, které vznikaly měsíce a zaměstnaly desítky lidí ve firmě, jsou na poradě „vyřízeny“ během deseti minut. Podobně jako celá firma potřebuje svůj příběh, pro který zaměstnanci pracují, tak i čísla s tím související musí být pro většinu atraktivní součástí tohoto příběhu.


Jinak se čísla stanou zatěžující, nudnou nutností, nebo dokonce otravnou překážkou v činnosti firmy samotné. Emoční vazby rozhodují o úspěchu firemního managementu nebo o srozumitelnosti naší komunikace častěji, než si to chceme přiznat. Firemní svět bývá světem čísel, pragmatismu a „chladného” rozumu, ale ty největší věci se dějí nebo pokazí právě kvůli špatně uchopeným nebo vůbec neuchopeným emocím.

 

Pokud k reportům začne ve firmě vznikat negativní emoční vztah, pak je jejich účelnost a životaschopnost v podstatě odsouzena k zániku nebo k přežívání pod hrozbou trestu. Informační hladina, tzn. jejich množství, musí být flexibilní a příjemná pro každou část firmy. Forma sběru a použití čísel by měla být plánovaně zvolená přesně pro toho, komu informace jdeme předávat. Dnešní technické, IT, manažerské a především odborné podmínky dávají obrovskou možnost detailu a nepřeberné množství alternativ, jak a jaké informace dokážeme vytvářet. Často firemní management touhu a ambice mít vše vyčísleno a „pod kontrolou” nezvládne korigovat a interní byrokracie nebo reportování zbytní do nepředstavitelných struktur, ve kterých se ve finále vyzná pouze hrstka vyvolených ve firmě.


Výsledek je pouze následek výkonu. Naprosto souzním s teoriemi a lidmi z praxe, kteří tvrdí, že přílišná zahleděnost do výsledků svazuje a snižuje výkon a tím i výsledky samotné. Zkuste hráčům hokeje přesně nadefinovat výsledek a průběh vývoje hokejového utkání s odůvodněním, že jejich cíl vyhrát zápas musí být SMART. Současné množství informací a čísel ve firmách není přímo úměrné chuti je chápat a pracovat s nimi. U většiny zaměstnanců je tomu právě naopak, a tak touha několika odborníků “přes čísla” vyvolává ve firmách často negativní emoce až nechutenství. Jednou z nejčastějších reakcí zaměstnanců je agresivní pasivita, která se nejčastěji projevuje velmi aktivním hledáním chyb argumentů „proč to nefunguje” nebo „proč? to je k ničemu”. Zaměstnanci hledají pak zkratky a okliky, jak se “systému” vyhnout, a to má vliv jak na validnost čísel, tak především na celkovou atmosféru ve firmě.


Doporučením je hledat rovnováhu mezi důležitostí čísel a emocemi, které okolo nich vznikají, včetně procesu tvorby těchto čísel a reportování. Ve valné většině firem a u řady zaměstnanců je v současnosti už silně vypěstovaná rezistence vůči reportům a analýzám. Témata spojená s čísly vyvolávají emoční stav pojmenovaný jako „profesní přednasranost”, tzn. stačí dané téma zmínit a negativní emoce téměř okamžitě převáží nad profesionalitou a profesní i lidskou vstřícností. Zjednodušování reportů a firemních procesů v duchu „simplify” managementu je často součástí mé práce s cílem zvýšení výkonnosti a ziskovosti daného týmu nebo firmy jako celku. Je samozřejmě lidsky příjemné sledovat, jak s tímto zjednodušováním je kromě zvýšení výkonu firmy spojeno i spoustu příjemných emocí. Což přeji jako zážitek všem, kteří s čísly a ve firemním managementu pracují. Věřím, že pro všechny je pozitivním zážitkem zvýšení výkonnosti umocněné pozitivní atmosférou procesní úlevy a příjemného pracovního
prostředí.

 

Mgr. Jiří Kastner, MBA

_________________________________________________________________________________

Se od roku 1999 zabývá psychologií výkonu jednotlivce a efektivitou firemního managementu. Jeho konzultace využilo již více než 200 firem z různých oborů a spolupracoval s řadou top manažerů, majitelů firem, ale také vrcholových sportovců. Jiří Kastner pravidelně přednáší na několika univerzitách pro studenty i pro širokou veřejnost. Mezi výsledky jeho práce patří jak účast sportovců na olympijských hrách, tak zvýšené zisky obchodních týmů a zefektivnění firemních managementů českých i nadnárodních firem.

Další zprávy z této kategorie