článek

Ceny nemovitostí utíkají cenám nájmů

Zatímco na začátku pandemie někteří ekonomové spekulovali o možném propadu cen rezidenčních nemovitostí, nyní již je zřejmé, že ceny v tomto segmentu realitního trhu výrazně narůstají. Dle aktuálních dat Eurostatu dokonce můžeme říct, že zrychlujícím tempem. Nejedná se přitom o české specifikum. Podobný vývoj je patrný ve většině zemí Evropské unie.

 

Jak se ukázalo, vlastníci raději šetří na jiných věcech, než aby prodávali své rezidenční nemovitosti a museli se stěhovat do nájemního bydlení. K tomu se navíc v rámci pandemie zbrzdila výstavba, takže nabídka na realitním trhu je nedostatečná a vyhlídky na brzké zlepšení jsou minimální.

Výrazný růst cen nemovitostí se zatím příliš nepromítl do cen dlouhodobých nájmů. Ty v průběhu pandemie sice dál narůstaly, ale výrazně pomalejším tempem než před příchodem koronavirové krize. I tak měly větší míru stability než krátkodobé pronájmy typu Airbnb, které s odlivem turistů začaly vykazovat velkou míru neobsazenosti.

To je samozřejmě nepříjemné pro krátkodobé pronajímatele, kteří se musí potýkat s výpadky příjmů. Jestliže pak měli nemovitosti pořízené na hypoteční úvěry, mohli se dostat do problémů se splácením. Těchto případů však nebylo tolik, aby to nějak výrazně pohnulo s realitním trhem. Spíše jsme svědky situace, kdy většina majitelů pronajímá byty v centrech velkých měst za snížené nájemné, aby alespoň částečně pokryli své náklady. Vyhlíží přitom konec pandemie a návrat turistů.

Tím se dostáváme do zajímavé situace, kdy ceny nemovitostí narůstají výrazně rychleji než ceny nájmů. Na trhu tak klesá motivace k pronajímání a mnozí investoři se začínají zaměřovat jen na nákupy a následné prodeje nemovitostí se ziskem. Tento trend byl navíc podpořen zrušením daně z nabytí nemovitých věcí.

Ing. Štěpán Křeček, MBA

Štěpán pracuje na pozici hlavního ekonoma ve společnosti BH Securities a. s., kde zodpovídá za tvorbu makroekonomických a tržních analýz. Je autorem podcastů „Offline Štěpána Křečka” a „BHS expres”, které přináší inspiraci ve světě investování. Rovněž se věnuje komunikaci s veřejností a médii. V současné době patří mezi nejcitovanější české ekonomy. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde dále působí a vyučuje několik předmětů.

Článek vydán v CAFINews srpen 2021

Další zprávy z této kategorie