slovník

Zachování reálné hodnoty

Bude-li majetek nahrazen za vyšší cenu, než byla původní pořizovací cena, nemá podnik ve chvíli, kdy odepíše pouze pořizovací cenu možnost znovu pořídit výkonový potenciál, který zařízení původně mělo. Proto musí být v ekonomickém uvažování uplatněna jako základna odpisů reprodukční pořizovací cena rovnocenného nebo stejně výkonného zařízení, čímž vzniká nutnost určení tzv. kalkulačních odpisů. Reprodukční cena je cena, za kterou by identické zboží nebo zařízení bylo pořízeno v den ocenění.

Protože u dlouhodobě používaného majetku lze jen velmi obtížně předvídat reprodukční pořizovací cenu, používá se v praxi odepisování z běžné hodnoty aktiva. To je částka, která by se musela dnes zaplatit za pořízení daného investičního majetku.

 

Maintenance of Assets

If an asset has to be replaced at a higher price than the historic purchase price, then the company has no chance of recovering the performance potential which the asset previously had at the same price, if only the acquisition value has been depreciated. It follows that for internal purposes depreciation is based on the replacement cost of an asset of similar value and capable of similar performance, which leads to the determination of imputed depreciation. Replacement cost is the price at which identical goods or capital equipment could be purchased at the date of valuation.

Since in the case of assets that can be used a long time it is barely possible to forecast the replacement price, depreciation is calculated from the asset’s current value. Current value is the amount which is to be paid on the market today for a particular asset.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...