slovník

Vnitropodniková cena

Vnitropodniková cena (předací cena) je oceněním, v němž se výkony předávají mezi různými útvary v podniku.

Míra, v jaké vnitropodniková cena pokrývá náklady a přispívá k vnitropodnikovému zisku, závisí na podnikové politice. Je mnoho typů podnikových cen, které mohou společnosti použít při předávání výkonů v rámci své organizační struktury. Nejvýznamnější z nich jsou:

 • vnitropodniková cena na úrovni variabilních nákladů,
 • vnitropodniková cena na úrovni plných nákladů,
 • vnitropodniková cena na úrovni oportunitních nákladů,
 • vnitropodniková cena s připočtením ziskové přirážky,
 • vnitropodniková cena odvozená z úrovně tržní ceny,
 • vnitropodniková cena založená na dohodě mezi středisky.

Vnitropodniková cena vnitropodnikového výkonu představuje náklad odebírajícího střediska a výnos dodávajícího střediska.

Vnitropodnikové ceny jsou používány jako nástroj umožňující stanovení objemu produkce dodávajících středisek a objemu, který převezmou odebírající střediska.

 

Transfer Price

Transfer price is the price at which goods or services are transferred between different units of the same company.

The extent to which the transfer price covers costs and contributes to internal profit is a matter of policy. There are many different types of transfer prices that companies can use to transfer goods and services. The most notable ones are:

 • variable cost transfer prices,
 • full cost transfer prices,
 • cost plus opportunity cost transfer prices,
 • cost plus a profit mark-up transfer prices,
 • market-based transfer prices,
 • negotiated transfer prices.

The transfer price of the intermediate product or service represents a cost to the receiving division and a revenue to the supplying division. Intermediate products or services are goods transferred from the supplying division to the receiving division.

Transfer prices are used to determine how much of the intermediate product will be produced by the supplying division and how much will be acquired by the receiving division.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...