slovník

Treasurer

Treasurer je zodpovědný za finanční řízení podniku jako celku. Je partnerem vlastníků podniku, který spolurozhoduje o konkrétních způsobech střednědobého a dlouhodobého financování podniku (emise dluhopisů a akcií, kapitálové vklady apod.). Dále je zodpovědný zejména za:

 • řízení finanční stability,
 • zhodnocení krátkodobých finančních aktiv,
 • řízení hotovosti, a
 • zajištění finančních rizik.

 

Treasurer

Treasurer is responsible for financial management of a company as a whole. He or she is company owners’ partner, who co-decides about the mid-term and long-term corporate financing (issuing bonds and shares, contributions of capital, etc.). Then he or she is primarily responsible for:

 • managing the financial stability,
 • evaluation of short-term financial assets,
 • cash management and
 • hedging of financial risks.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...