slovník

Strategická podnikatelská jednotka

Strategická podnikatelská jednotka je organizační a ekonomická jednotka podniku vytvářená v rámci větších organizací a odpovědná za plánování, vývoj, výrobu a marketing svých výrobků a služeb. V rámci strategické podnikatelské jednotky jsou sdruženy co možná nejvíce homogenní oblasti aktivit, které jsou charakterizovány společnými strategickými znaky a pro které lze vypracovat a realizovat vlastní produktovou a tržní strategii.

 

Strategic Business Unit (SBU)

Strategic business unit (SBU) is a section within a larger organisation which is responsible for planning, developing, producing and marketing its own products or services. It covers as homogenous fields of activity as possible which are typified by common strategic characteristics and for each of which an independent product-market-strategy can be worked out and put into practice.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...