slovník

Rozvrhová základna

Rozvrhová základna (vztahová veličina nákladů) je faktor, který způsobuje změnu v nákladech určité aktivity. S jednou aktivitou může souviset více vztahových veličin.

Controlleři by měli neustále sledovat, jak se zvyšujícími se nároky např. vedoucích pracovníků nebo zákazníků na určité aktivity (např. customizace produktu) skokově rostou příslušné fixní režijní náklady.

 

Cost Driver

Cost driver is any factor which causes a change in the cost of an activity. An activity may have multiple cost drivers associated with it.

Controllers’ task is to demonstrate how increasing demands by for example managers or customers result in extra services and hence a leap in higher fixed overhead costs.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...